1.Dziś przypada pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego. Adwent to czas świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu ostatecznym.
2.Rekolekcje adwentowe w tym roku będziemy przeżywać w dniach 08 – 10 grudnia. Proszę, aby zaplanować tak swój czas, aby wziąć udział w rekolekcjach i spowiedzi.
Obowiązkowe spotkania: Dzieci z kl. III i IV mają spotkanie formacyjne w sobotę o 9.30. Kandydaci do bierzmowania spotkanie w sobotę o g. 17.00. Namaszczenie chorych w sobotę o g. 11.00. Spowiedź w sobotę przed każdą Mszą.
3.Są do nabycia caritasowe świece na stół wigilijny. Małe od 10 zł, duże – od 15 zł. Dochód ze sprzedaży świec Caritas przeznacza na pomoc najuboższym. Bądźmy wrażliwi i miłosierni na potrzeby bliźniego. Po Wigilii świece możemy zanieść na groby swoich bliskich. Będzie to znak pamięci i modlitwy w tym szczególnym dniu.
4.Można zaopatrywać się w opłatki wigilijne. Ofiara za nie przeznaczona jest dla Pana Organisty jako wyraz podziękowania za jego pracę.
5.Za tydzień modlitwą i ofiarą do puszek wspieramy Kościół na Wschodzie. Proszę o pomoc w zbiórce po każdej Mszy nasz oddział parafialny AK i lektorów
6.Na Roraty z lampionami zapraszam w czwartki o g. 6.30 i w soboty o g. 17.00.
7.Spotkanie dla rodziców i dzieci z klas III i IV dzisiaj Mszy o g. 11.00. Za tydzień na każdej Mszy poświęcę medaliki dla dzieci. Rodzice niech zatroszczą się o medaliki dla dzieci.
8.W niedzielę 10 grudnia spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców na Mszy o g. 11.00
9.Za życzliwość, modlitwę, ofiary przekazywane na cele parafialne, charytatywne i Fundusz Cmentarny wyrażam serdeczną wdzięczność. Bóg zapłać ofiarodawcom, zabierającym śmieci z cmentarza do domu, i segregującym je!
10.W tym tygodniu wspominamy kolejne rocznice śmierci; odeszli do Domu Ojca i proszą nas o modlitwę: Zofia Studzińska 1990, Teresa Wiśniewska 1994, Stanisława Malinowska 1998, Stanisław Gietka 1993, Halina Dąbrowska 2002, Lucjan Tarka 2011, Krzysztof Malinowski 1995, Eugeniusz Rempuszewski 1998, Antonina Dzierżyńska 2010, Stanisław Jaros 2015, Anna Krajewska 1996, Jan Bejgrowicz 2004, Jadwiga Bejger 2005, Zdzisław Dzierżyński 1996, Zygmunt Trędewicz 1997, Janina Gutkowska 2008, Kazimiera Tylicka 2012. RiP

Msze i intencje w tym tygodniu
(kancelaria parafialna czynna jest przez pół godziny po Mszy – wg ogłoszenia. Zapraszam na Mszę i potem do kancelarii)
Środa: g.17.00 +Halinę Grochocką
Czwartek: g.6.30 (RORATY) – za parafian
Piątek: Niepokalane Poczęcie NMP: (Przygotowanie do spowiedzi rekolekcyjnej)
g.10.00 – rekolekcje dla SP Długie i SP Strzygi. Za parafian.
g.17.00 +Stanisławę Talar – od koleżanki Grażyny
Sobota: (dzień spowiedzi adwentowej i adoracji)
g.9.00 – 9.30 – adoracja i spowiedź. (Spotkanie formacyjne dzieci z kl. III i IV i ich rodzice)
g.9.30 +Mirosława Rakowskiego
g.10.30 – 11.00 – adoracja i spowiedź
g.11.00 +Jerzego i Sewerynę Talar, Stanisławę Talar. Namaszczenie chorych.
g.16.30 – 17.00 ( adoracja dla wszystkich, zwłaszcza dla zmęczonych). Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania
g.17.00 (RORATY) – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Modlimy się w zgłaszanych intencjach: Za zmarłych: +Jana Dresner (z 8.12.), +Katarzynę Bętlejewską, +Halinę Matlejewską, +Zygmunta Felka, +Leokadię Sosnowską, +Andrzeja Wojciechowskiego, +Leokadię Borowską, +Teresę Stencelewską, Jana Zaborowskiego i Sabinę Zaborowską (15 r,śm.), +Marię, Tadeusza, Jerzego Kwiatkowskich, dziadków Kwiatkowskich i Cichewicz, Barbarę Michalak, dziadków Kuczbańskich
Niedziela:
g.8.00
1) +Stanisławę, Stanisława Jaros, Łucję i Stanisława Wiśniewskich
2) +Kazimierę Tylicką (11 r.śm.), Jadwigę, Alojzego, Mariana Mazurkiewicz, Józefa Lulińskiego
g.9.30
1) +Halinę i Mirosława Filipskich, Renatę Domagalską, dziadków Filipskich i Barańskich
2) +Stanisława Darmofalskiego
g.11.00
1) +Zygmunta i Jadwigę Maciejskich, Bogusławę Aniszewską, c.r. z obojga stron
2) Za parafian. Chrzest Bartosza Głażewskiego

1.Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Kościół obchodzi w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
2.Za tydzień rozpoczynamy Adwent. Czas więc przygotować się i oczekiwać na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani. Warto podjąć dobre uczynki. Zaplanujmy czas na Roraty. Niech to będzie dla nas czas religijnej tęsknoty, skupienia, modlitwy i naszej gotowości na przyjście Pana.
3.Rekolekcje adwentowe w tym roku będziemy przeżywać w dniach 08 – 10 grudnia. Proszę, aby zaplanować tak swój czas, aby wziąć udział w rekolekcjach i spowiedzi.
4. W niedzielę 03 grudnia poświęcę opłatki. Pan Organista po każdej Mszy będzie rozprowadzać poświęcony opłatek. Ofiarą wyrażamy naszą wdzięczność za jego pracę.
5.W zakrystii mamy świece Caritas na stół wigilijny oraz parafialne kalendarze na nowy rok. Czytaj dalej

1.Przyszła niedziela to uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To także jest patronalne święto Akcji Katolickiej.
2.W niedzielę poświęcę opłatki. Pan Organista będzie rozprowadzać poświęcony opłatek. Ofiarą wyrażamy naszą wdzięczność za jego pracę.
3.Kończymy IV etap prac konserwatorskich nad barokowym ołtarzem głównym: koszt tego zadania to 60 000 zł. Koszt całości to 360 000 zł. Prace odbywały się w Toruniu. Odrestaurowane zwieńczenie ołtarza będzie zainstalowane dopiero po ukończeniu etapu V.
4.Za tydzień proszę o większe ofiary na ogrzewanie kościoła.
5.Słuchając wypominek proszę zwracać uwagę na poprawność zapisanych nazwisk. Wypominki można też czytać na naszej stronie internetowej w zakładce „Wypominki”. W przypadku pomyłki proszę o sprostowanie. Czytaj dalej

1. Dzisiaj obchodzimy w Kościele w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „To jest zawsze nasz dom”. W tym roku modlitwą i darem serca chcemy wspomóc cierpiących chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ofiary na ten cel złożymy za tydzień
2. Słuchając wypominek proszę zwracać uwagę na poprawność zapisanych nazwisk i imion. Wypominki można też czytać na naszej stronie internetowej w zakładce „Wypominki”. W przypadku pomyłki proszę o sprostowanie.
3. Dzisiaj po Mszy św o g. 11.00 zostanie posadzone drzewo – Dąb Pamięci Bł. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Mamy już mural przedstawiający Prymasa Tysiąclecia w homagium Janowi Pawłowi II. Fundatorem tablicy i dębu jest Emilia Gardecka ze Strzyg. Akcję prowadzi poseł Mariusz Kałużny i Dyrekcja Lasów Państwowych. Dziękuję! Po Mszy można zabrać sadzonki drzew od Lasów Państowych.
4. Za życzliwość, modlitwę, ofiary przekazywane na cele parafialne i Fundusz Cmentarny wyrażam serdeczną wdzięczność. Dziękuję Mariuszowi Obczyńskiemu za wmurowanie postumentu „Pro Memoria Prymasa Wyszyńskiego”.
5. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w czwartek po Mszy o 17.00. Zapraszam serdecznie członków i chętnych do zaangażowania się w AK. Czytaj dalej

1.W sobotę przypada narodowe Święto Niepodległości. Módlmy się za naszą Ojczyznę. Zapraszam na Mszę o g, 9.30, po której pójdziemy do pomnika Marszałka Piłsudskiego i tam pomodlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji naszej Ojczyzny i za poległych w jej obronie. Po modlitwie możemy złożyć kwiaty i zapalić znicze przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wywieśmy flagi!
2.W niedzielę 12 listopada na g. 11.00 zapraszam na obowiązkowe spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.
3.Po Mszy św w niedzielę o g. 11.00 zostanie posadzone drzewo – Dąb Pamięci Bł. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Mamy już mural przedstawiający Prymasa Tysiąclecia w homagium Janowi Pawłowi II. Fundatorem tablicy i dębu jest Emilia Gardecka ze Strzyg. Akcję prowadzi poseł Mariusz Kałużny i Dyrekcja Lasów Państwowych. Zapraszam.
4.Są w zakrystii pamiątkowe Biblie dla dzieci – przydatne na katechezie (kl. IV) i książeczki do nabożeństw i różańce (kl. III). Proszę rodziców o zakupienie ich. Są kalendarze parafialne na 2024r.
5.W niedziele listopadowe ofiary na tacę zbieramy na utrzymanie cmentarza. Ofiary na ten cel można również przesyłać na konto bankowe parafii z dopiskiem Fundusz Cmentarny.
6.Za życzliwość, modlitwę, ofiary przekazywane na cele parafialne, charytatywne i Fundusz Cmentarny wyrażam serdeczną wdzięczność.
7.Można jeszcze włączyć zmarłych w całoroczną modlitwę kościoła tzw. wypominki. Czytaj dalej

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz

grudzień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Liturgia na dziś

Kanał YouTube

Archiwum