Piątek: (spowiedź 15 minut przed Mszą)
09.00 – Msza św. z udziałem dzieci i nauczycieli SP Strzygi i Długie
11.00 – Msza św. i sakrament namaszczenia dla chorych i starszych
17.00 – Msza św. dla rodzin. Spotkanie dla młodzieży oraz kandydatów do bierzmowania z rodzicami.

Sobota: (spowiedź 15 minut przed Mszą)
9.00 – Msza św. Spotkanie z dziećmi z kl. III i ich rodzicami.
Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu
11.00– Msza św. z udziałem OSP i ich rodzin. Spotkanie z dziećmi z kl. IV i ich rodzicami.
17.00 – Msza św. Nabożeństwo do MB Nieustającej pomocy. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

Niedziela:
08.00 – Msza św. z homilią
09.30 – Msza św. z homilią
11.00 – Msza św. z homilią. Procesja eucharystyczna na zakończenie rekolekcji

Rekolekcje prowadzi ks. Kanonik Wiesław Goszczycki – Proboszcz emeryt z Osieka. Proszę o modlitwę i zapraszam! Może ostatni już raz?

Wasz Proboszcz

Po zdemontowaniu, części środkowe ołtarza przewieziono do pracowni. Każdy element oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych i zalegających resztek gruzu na odwrociu. Dekoracyjne elementy snycerskie zdemontowano.
Ołtarz w 80 % jest zajęty przez Kołatki owady żerujące w drewnie. Owady te żywią się drewnem, niszcząc jego strukturę przez co traci ono swoją wytrzymałość, jest kruche i łamliwe. Zniszczeniu uległy elementy łączące poszczególne części składowe ołtarza. W efekcie każdy fragment podłoża drewnianego był luźny i odpadał podczas prac konserwatorskich. Ze względu na zły stan zachowania drewna przeprowadzono dezynsekcję w celu usunięcia owadów w nim żerujących. Następnie wykonano impregnację w celu wzmocnienia podłoża drewnianego.
Najbardziej zniszczone fragmenty wycięto i uzupełniono wstawkami z sezonowanego drewna.
Przeprowadzono badania chemiczne i pod mikroskopem próbek polichromii i złoceń pobranych z ołtarza w celu ustalenia wyglądu oryginalnej polichromii i ilości warstw wtórnych przemalowań. Ustalono, że pierwotnie ołtarz był wykonany w technice marmoryzacji, czyli malowanej farbami imitacji marmuru, typowej w okresie baroku i rokoka. Marmoryzacja zielona, niebieska i szara ze złoceniami na ornamentach. Oryginalna marmoryzacja/ polichromia zachowała się w około 20 % i na jej podstawie postanowiono wykonać rekonstrukcję.
Aby odsłonić oryginalną marmoryzację usunięto warstwy wtórne składające się z kilku warstw przemalowań olejnych, zapraw, które naniesiono w różnych okresach czasowych w ramach odnawiania ołtarza. Ołtarz był wielokrotnie przemalowywany, usunięta została częściowo oryginalna zaprawa, polichromia i złocenia. Wszystkie naprawy były wykonywane powierzchownie, nigdy nie było odnowione podłoże drewniane.
Po usunięciu warstw wtórnych i odsłonięciu oryginalnej marmoryzacji i złoceń, ubytki zaprawy uzupełniono odpowiednią zaprawą emulsyjną i opracowano na gładko jej powierzchnię.
Na ornamentach oryginalne złocenie zachowało się w około 25 %. Po wykonaniu rekonstrukcji rzeźbiarskich brakujących fragmentów snycerskich nałożono zaprawę w jej ubytkach i opracowano powierzchnię.
Wykonano rekonstrukcję malarską oryginalnej marmoryzacji na podstawie zachowanych fragmentów. Elementy dekoracyjne pozłocono złotem płatkowym tradycyjną metodą.
Polichromię i złocenia zabezpieczono werniksem i lakierem ochronnym.
Odwrocie drewniane ołtarza zabezpieczono środkiem ochronnym do drewna.
W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich wykonana zostanie dokumentacja opisowa i fotograficzna.

Więcej zdjęć >>

1. Zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela to uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To także jest patronalne święto Akcji Katolickiej.
2. W piątek rozpoczniemy Eucharystyczne Rekolekcje. Poprowadzi je ks. Kanonik Wiesław Goszczycki – Proboszcz emeryt z Osieka. Proszę o modlitwę w intencji naszych rekolekcji oraz Prowadzącego i spowiedników.
3. Słuchając wypominek proszę zwracać uwagę na poprawność zapisanych nazwisk. Wypominki można też czytać na naszej stronie internetowej w zakładce „Wypominki”. W przypadku pomyłki proszę o sprostowanie.
4. Są do nabycia parafialne kalendarze na nowy rok. Proszę, aby w każdym domu był taki kalendarz. Dochód ze sprzedaży służy dla dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież roznoszą go po domach naszej parafii. Proszę o przyjęcie młodych ewangelizatorów.
5. W zakrystii mamy adwentowe Świece Caritas na stół wigilijny: małe 6 zł, duże 12 zł. Dochód ze sprzedaży Caritas przekazuje na pomoc najbardziej potrzebującym pomocy.
6. Planuję czterodniową pielgrzymkę w Bieszczady i do Lwowa w drugiej połowie sierpnia 2019. Chętnych proszę, aby zapisywać się do końca tego roku.
7. Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Jan Fanzloch z naszej parafii i Agnieszka Justyna Gniazdowska z parafii Białe Błota. Zap. II.
8. Za życzliwość, modlitwę, ofiary przekazywane na cele parafialne, charytatywne i Fundusz Cmentarny wyrażam serdeczną wdzięczność.
9. Na cmentarzu dbamy o porządek. Nie składujemy śmieci pod parkanem, na to przeznaczone jest odpowiednie miejsce na nowym cmentarzu. Do kontenera składamy tylko szkło, bez plastiku.. Suche i zmarznięte kwiaty składamy na przyczepę, która będzie postawiona przy kontenerze na szkło.Ładne i zdrowe chryzantemy możemy posadzić przy kościele – pod parkanem.
10. W tym tygodniu wspominamy kolejne rocznice śmierci; odeszli do Domu Ojca i proszą nas o modlitwę: Henryka Kędziorska 2011, Barbara Obczyńska 2013, Kazimierz Dzierżyński 1995, Jadwiga Milarska 2002,Hieronim Władysław Tracz 2002, Marianna Szymańska 1999, Anna Cyrankowska 1994, Bronisława Betlejewska 1996, Jan Choiński 2014. RiP.

Msze i intencje w tym tygodniu (20 – 25.11. 18):
Wtorek: g.17.00 +Jadwigę Łapkiewicz
Środa: g.9.00 – w intencji parafian
Czwartek: g.17.00 – w intencji Panu Bogu wiadomej
Piątek: g.9.00 +R-ców Helenę i Wincentego Detmer, Jana i Franciszkę Rupińskich
g.11.00  za właścicieli Warpalic: +Karolinę i Franciszka Gniazdowskich, dzieci i wnuków
g.17.00 1) +Patryka Fudałę – od kuzyna Mariusza z żoną, 2) r- ców Stanisława i Elżbietę Koryckich oraz synów Jerzego (2 r. śm.) i Stanisława.
Sobota: g.9.00 – o potrzebne łaski i zdrowie dla nowożeńców Karoliny i Rafała Pętlickich – od gości weselnych
g.11.00 1) w intencji strażaków OSP Strzygi, Długie, Kłuśno, Osiek, Kretki, Sumin.
2) +Janusza Ziółkowskiego
15.30 – ślub Natalii Waleszczyk i Cezarego Zielińskiego, chrzest Juliana Zielińskiego
g.17.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Modlimy się w zgłaszanych intencjach. Za żyjących – o potrzebne łaski i zdrowie dla nowożeńców Magdaleny i Mariusza Talar – od gości weselnych (1). Za zmarłych: Patryka Fudałę – od pracowników SITS, +Jadwigę Łapkiewicz, +r-ców Mariannę, Józefa Łasińskich, braci Wincentego i Jana, bratową Marię, babcie, dziadków, ciocie, wujków, r-ców chrzestnych, Kazimierza Stencelewskiego.
Niedziela: g.8.00 +Pelagię (r.śm.), Franciszka i Henryka Murawskich
g.9.30 +Stanisławę i Franciszka Ziółkowskich, Krystynę Marchlewską, Leokadię, Józefa, Mariannę, Jana, Wiesława i Rafała Jaworskich
g.11.00 +Macieja Gołkowskiego

Kazanie Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego z dnia 23.09.2018 w Strzygach

1. „Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im Panem na wieki” – tymi ważnymi słowami rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą Eucharystię, której z radością przewodniczę. Prawdą jest, że biskupi sprawują wiele okolicznościowych Mszy św., są zapraszani w wiele miejsc, błogosławią ważne miejsca i obiekty, to nie ukrywam, że zawsze ze wzruszeniem przewodniczę Mszom św. za Ojczyznę. Dlaczego właśnie im? Ponieważ Ojczyzna, to dobro wspólne, to wspólnota gromadząca wiele parafii i diecezji; to dobro, okupione wysiłkiem wielu pokoleń.
Gdy będąc dziećmi uczymy się w szkole dobrze znanego wiersza Władysława Bełzy (1847-1913), autorstwa patrioty i piewcy polskości, wiersza pt. „Katechizm małego dziecka”, a zaczynającego się od słów: „Kto ty jesteś? – Polak mały. / Jaki znak twój? – Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? – Między swemi. / W jakim kraju? – W polskiej ziemi. / Czym ta ziemia? – Mą Ojczyzną. / Czym zdobyta? – Krwią i blizną” – nie potrafimy jeszcze do końca pojąć tych słów. Dopiero z wiekiem zaczynają one do nas docierać z siłą i mocą, stając się niczym kolejne przykazanie.
2. Drodzy moi, gdy wielu drwi z historii, z tradycji, z tego, co było w nich piękne i wartościowe, Wy w swojej „małej Ojczyźnie” wracacie do przeszłości. Skoro przed laty staraniem lokalnej społeczności stanął w Strzygach pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867-1935), legionisty, naczelnego wodza Armii Polskiej, naczelnika państwa, pierwszego marszałka wolnej Polski, to dlaczego by nie postawić go znowu, zwłaszcza z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, do czego bez tego wybitnego męża stanu i stratega być może w ogóle by nie doszło i który uratował nas kraj w 1920 roku przez bolszewicką, czerwoną nawałą. Więc pomnik z popiersiem stanął, bo znaleźli się wśród Was ludzie, dla których hasła „Bóg – honor – Ojczyzna” to nie jest tylko zbyt często powtarzany slogan, ale zasada, definicja, program dobrego i uczciwego życia. Ludzie, dla których patriotyzm nie polega jedynie, jak chcieliby niektórzy, na zbieraniu papierków czy sprzeciwianiu się wycince drzew, ale jest życiową dewizą, troską o kultywowanie pamięci o osobach i wydarzeniach, które ukształtowały naszą Ojczyznę w jej obecnym kształcie.
Pomnik, który poświęcę, jest wierną wdzięcznością za tamte czasy i tamtych ludzi, dzięki którym Anno Domini 2018, wiek po odzyskaniu niepodległości, możemy w suwerennej Ojczyźnie, wśród swoich – stawiać pomniki naszym wyzwolicielom i bohaterom. Czcimy w ten sposób pamięć o nich, ale także przypominamy młodym, że kolejne pokolenia kształtuje miniona historia, że należy jej się szacunek, że dobra teraźniejszość wzięła się z dobrej przeszłości. I życzymy im, aby za kilkadziesiąt lat pokazywali siebie wnukom zdjęcia z tej uroczystości, żeby z satysfakcją odnajdywali swoje twarze na fotografiach wykonanych obok dziś odsłoniętego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
3. Trudna jest ta nasza polska wolność. W jej stuletniej historii było wielu jej twórców, wiele idei, różne, konkurujące ze sobą frakcje i nurty wyzwoleńcze, ale cel był jeden – wolna Ojczyzna. 28 września 1939 roku, gdy Niemcy, wsparci ze wschodu przez Sowietów, podbijali naszą Ojczyznę, kardynał August Hlond, ówczesny Prymas Polski, wołał przez radio, aby dodać sił rodakom: „Nie zginęłaś, Polsko! Nie daremne są te cierpienia ani krew, ani te mogiły i błagania, ani ten hart duszy, ani ta żądza wolności. Wzbogaciły one nasz duchowy skarbiec narodowy, stanowiąc kapitał bezcennych wartości, z którego pokolenia, od nas szczęśliwsze a wdzięczne, czerpać będą”. Jakże głęboka prawda bije z tych słów! Cieszymy się przecież wolnością, pamiętając o mogiłach naszych bohaterskich przodków i dziękując Bogu, że ostatnia wojna na polskiej ziemi teoretycznie zakończyła się 73 lata temu. Teoretycznie, bo przecież ostatnie wojska radzieckie zostały z niej wyprowadzone dopiero 16 września 1993 roku, a więc zaledwie 25 lat temu.
4. Z serca dziękuję za Waszą liczną obecność na tej uroczystości, obecność kilku pokoleń i całych rodzin, bo jakiegoś czasu mam wrażenie, że wielu usiłuje zrobić wiele, aby rodzin w takim kształcie, w jaki znamy je od pokoleń i który najlepiej sprawdza się w społeczeństwie – nie było; żeby funkcjonowały genderowo, patchworkowo czy jako jakiś dziwny stwór, w którym mamę i tatę zastępuje rodzic A i rodzic B, albo jeszcze gorzej, gdy dzieci wychowują dwie tzw. mamy lub dwóch tzw. tatusiów. Gdy zamiast tradycyjnej rodziny forsuje się „rodzinny nowotwór”, nie mający nic wspólnego z pierwotnym zamierzeniem Boga.
5. Czcigodni uczestnicy tej Eucharystii, tak opatrznościowo się złożyło, że mamy też szczególnego patrona dnia dzisiejszego – św. Ojca Pio z Pietrelciny (1887-1968), kapucyna związanego z włoskim San Giovanni Rotondo, którego 50. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. To dobrze znany święty, przede wszystkim ze względu na stygmaty, które były dla niego zarazem łaską, jak i dopustem Bożym, bo wynikało z tego wiele nieporozumień i cierpień, fizycznych i duchowych. Zakonnik nosił je przez pół wieku, przez 50 lat, dzień po dniu heroicznie łącząc się z Chrystusem. W życiu doczesnym doświadczył wielu niesłusznych oskarżeń i przeciwności losu, dlatego patronuje ludziom doświadczającym cierpienia. Niech więc św. Ojciec Pio nieustannie nad Wami czuwa, zwłaszcza gdy przeżywacie trudności i niepowodzenia.
Na początku tej homilii zacytowałem fragment wiersza Władysława Bełzy. Ten niestety raczej zapomniany u nas poeta napisał także utwór pt. „Co kochać?”. Jego fragment brzmi w oryginale następująco: „W czyjem sercu miłość tleje, / I nie toczy go zgnilizna, / W tego duszy wciąż jaśnieje: / Bóg, rodzina i ojczyzna!”.
Życzę Wam drodzy wierni ze Strzyg i okolic, aby te słowa – Bóg, rodzina i ojczyzna – były dla was zawsze ważne! Ważne dziś i w latach przyszłych, w których każdego dnia będziecie zdawać egzamin ze swej wiary w Boga i ze swej miłości do Ojczyzny – bo są to sprawy, których rozdzielać nie można. Amen.

1. Dzisiaj przypada nasze narodowe Święto Niepodległości.  W tym roku świętujemy wyjątkowy jubileusz 100 – lecia odzyskanie niepodległości przez Polskę. Módlmy się za naszą Ojczyznę.
2. Eucharystyczne Rekolekcje odbędą się w dniach: 23 – 25 listopada. Proszę zarezerwować czas na codzienne spotkania rekolekcyjne, adorację i spowiedź.
3. Dzisiaj mamy spotkanie dla dzieci z kl. IV i ich rodziców o g. 11.00. Są w zakrystii pamiątkowe Biblie dla dzieci. Proszę rodziców dzieci z kl. IV o zakupienie ich.
4. Planuję czterodniową pielgrzymkę w Bieszczady na początku wakacji. Szczegóły podam za tydzień.
5. Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Jan Fanzloch z naszej parafii i Agnieszka Justyna Gniazdowska z parafii Białe Błota.
6. Przypominam, że wydaliśmy parafialny kalendarz na 2019. Jest do nabycia w zakrystii.
7. Za życzliwość, modlitwę, ofiary przekazywane na cele parafialne, charytatywne i Fundusz Cmentarny wyrażam serdeczną wdzięczność.
8. Można jeszcze włączyć swoich bliskich zmarłych w całoroczną modlitwę Kościoła tzw. wypominki. Czytaj dalej

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
Czynna: w dni powszednie oprócz poniedziałku przez pół godziny po Mszy św (wg. ogłoszenia).
W pilnych sprawach kontakt pod nr tel. 663488693

Kalendarz

Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Paź    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Liturgia na dziś

Losowe foto

Kanał YouTube

Archiwum

Najnowsze komentarze