O. Marcin Sofroniusz pozdrawia i zaprasza. Odpoczywa w domu rodzinnym do Środy Popielcowej 17 lutego. Chętnie obdarzy modlitwą Eucharystyczną w dni powszednie i w niedzielę 14 lutego oraz  wygłosi Słowo Boże na każdej Mszy św. Będzie pełnił posługę sakramentalną w konfesjonale przed każdą Mszą (szczególnie w niedzielę) i na specjalną prośbę. Wykorzystajmy ten dar Jego obecności wśród nas w tych niełatwych, pozamykanych i zdystansowanych czasach. Tym bardziej, że już Wielki Post jest blisko. Bóg przecież zsyła nam ANIOŁY… Pax et Bonum!

1. W czwartek przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Chorych.
2. Za tydzień 14 lutego wspominamy św. Walentego. Jego obraz mamy w bocznym ołtarzu. Przyzywajmy jego orędownictwa zwłaszcza w sprawach sercowych oraz chorobach (psychicznych i epilepsji).
3. Angelika Agatowska Katarzyna Kędziorska Żaneta Szymańska Małgorzata Bekier, Sylwia Maćkiewicz to osoby, którym dziękujemy za przygotowanie Jasełek w tym covidowym czasie. Jasełka wygrały I miejsce w Powiecie Brodnickim. Pięknie gratulujemy!
4. Tłusty czwartek w tym tygodniu zapowiada Wielki Post. Fundacja „Kapucyni i Misje” z Krakowa po raz kolejny prowadzi zbiórkę na projekty misyjne, w której odmawiając sobie słodkości związanych z Tłustym Czwartkiem, można wspomóc misjonarzy. Inicjatywa odbywa się pod hasłem „Wyślij pączka do Afryki”. Zachęcam do praktykowania tej dobroczynnej akcji zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu.
5. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej (bierzmowanie) będzie udzielony tylko młodzieży odpowiednio do niego przygotowanej: m.in. praktyka pierwszych piątków miesiąca, coniedzielna Eucharystia, zaliczenia katechizmowe, prace zadane, comiesięczne spotkania wraz rodzicami w kościele.
6. Mamy w kruchcie używane książki religijne. Można je zabrać do domu, przeczytać i przekazać dalej.
7. Za życzliwość, modlitwę, ofiary przekazywane na cele parafialne i charytatywne wyrażam serdeczną wdzięczność. Bóg zapłać!
8. W tym tygodniu wspominamy kolejne rocznice śmierci; odeszli do Domu Ojca i proszą nas o modlitwę: Stanisława Ziółkowska 1996, Halina Gardecka 2011, Krystyna Rempuszewska 2018, Mieczysław Betlejewski 1997, Czesław Sędzik 2000, Stefania Szymańska, Roch Jaworski 1998, Leokadia Makowska 2000, Władysława Jankowska 2001,Stanisława Wiśniewska 2003, Ks. Longin Bilicki 2004, Przemysław Gardecki 2009, Tadeusz Gardecki 1998, Tadeusz Marchlewski 2010, Jan Mroczkowski 2015, Gabriel Szwarc 2018, Henryka Borowska 1996, Teresa Świtalska 1999, Alojzy Lewandowski 2008, Jan Agaciak 2010. RiP

 

SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DZIECI DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI ORAZ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIETEJ
Czcigodni Księża!
Drodzy Rodzice i Katecheci!

Wielkimi krokami zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej chrześcijańskiej rodziny: pierwsza spowiedź i Komunia Święta dziecka. W Diecezji Płockiej ta niezwykła uroczystość przeżywana jest zazwyczaj w maju, a poprzedza ją okres przygotowania, na który składają się: uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, udział w katechezie parafialnej i szkolnej, różnego rodzaju spotkania formacyjne dla dzieci i ich rodziców. Niestety, pandemia zaburzyła dotychczasowe formy oddziaływania duszpasterskiego i katechetycznego, w tym także tradycyjne metody przygotowania do pierwszej spowiedzi oraz Komunii. Ograniczenia w ilości uczestników na nabożeństwach niedzielnych, zdalne nauczanie katechezy, a także uzasadniony niepokój duszpasterzy i rodziców związany z groźbą zarażenia się niebezpiecznym wirusem, wzywają do szukania nowych form i sposobów formacji w przygotowaniu do tego ważnego w życiu duchowym wydarzenia.

W związku z tym pragnę wskazać cztery płaszczyzny, na których może realizować się nasza wspólna troska o jak najlepsze przygotowanie i przeżycie uroczystości pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dziecka:

1. „Instrukcja o pierwszej spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci” XLIII Synodu Diecezji Płockiej w punkcie 8 stwierdza: Odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są proboszcz, pozostali księża pracujący w parafii oraz katecheci zakonni i świecy. Słusznym wydaje się większe zaangażowanie rodziców w proces przygotowania dzieci poprzez przekazanie im dostępnych materiałów formacyjnych, tak aby w ramach katechezy rodzinnej mogły wzrastać w wierze i owocnie zrealizować cały proces przygotowania do przyjęcia Eucharystii po raz pierwszy.

2. W celu budzenia w dzieciach pragnienia pełnego przeżywania Eucharystii, konieczny jest ich udział we Mszy Świętej. Dlatego, pomimo pandemii i dyspensy, jaką otrzymaliśmy, nie należy rezygnować z Mszy św. z udziałem dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom, duszpasterze mogą zapraszać ich w mniejszych grupach do udziału w specjalnie dla nich sprawowanej Eucharystii w niedzielę lub w dni powszednie.

3. W punkcie 9. „Instrukcji o pierwszej spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci” czytamy: Pierwszym miejscem przygotowania oraz przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej jest parafia zamieszkania dziecka. Dlatego niezwykle istotne byłoby, aby duszpasterze zadbali o właściwą formację dzieci i rodziców organizując również spotkania formacyjne w mniejszych grupach lub indywidualnie (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

4. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wiąże ściśle przygotowanie do tego sakramentu z katechezą szkolną. Dlatego ważne byłoby zwrócenie uwagi katechetom na konieczność prowadzenia tej formacji w klasie III także podczas zdalnego nauczania, przy jednoczesnym objęciu szczególną troską uczniów mniej angażujących się w ten proces.

Godne przeżycie uroczystości pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dziecka wymaga wspólnego działania rodziców, duszpasterzy i katechetów. Ufam, że moje wskazania pomogą we właściwym przygotowaniu dzieci do jak najpełniejszego przeżycia pierwszego spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania oraz Komunii Świętej.

Na trud wspólnej pracy: dzieciom, rodzicom, katechetom i kapłanom – z serca błogosławię –

† Wasz Biskup Piotr

Płock, dnia 21 stycznia 2021 r.
We wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

foto Sylwia Maćkiewicz

1. We wtorek będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. W naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia na Mszach św. odbędzie się poświęcenie gromnic. Święto Ofiarowania to również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę przeznaczymy na klasztory i domy zakonne, które borykają się problemem utrzymania.
2. Dziś na Mszy św. o godz. 11:00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
3. Spotkanie dla dzieci z kl. III i IV oraz ich rodziców w niedzielę 7.02 na Mszy o g. 11.00.
4.W tym tygodniu mamy I piątek miesiąca. Adoracja i spowiedź od g. 16.30
5. W najbliższą niedzielę po każdej Mszy będzie adoracja.
6. W tym tygodniu wspominamy kolejne rocznice śmierci; odeszli do Domu Ojca i proszą nas o modlitwę: Kazimiera Murawska 1996, Mieczysława Słodowska 2006, Czesław Krusiński 2006, Helena Dąbrowska 1992, Stanisław Wiśniewski 1995, Klaudia Czajkowska 2011, Józef Bolechowicz 1999, Bronisława Osuch 1998, Józef Bednarski 2015, Helena Zalewska 1991,Bolesław Jarecki 1996, Julian Magalski 1999, Adam Korzeniewski 1999, Edward Gietka 2001, Zofia Rolnicka 1999, Stanisław Pawłowski 2007, Adolfa Gurzkowska 2009, Andrzej Suchoski 2012, Stanisław Niewiadomski, Natalia Henrykowska 1993. W sobotę odbył się pogrzeb +Henryki Koryckiej z Długiego (l.88) RiP.
7. W naszej parafii odbędzie się w tym roku wizytacja biskupia i bierzmowanie w sobotę 2 października. Planuje odwiedzić nas biskup Mirosław Milewski.
8. Trwają prace remontowo – budowlane przy budynku plebanii.

 

Zakończyliśmy tegoroczną – hybrydową kolędę. Trwała od 2 do 11 stycznia. W tym roku wyglądała zupełnie inaczej niż dotychczas. Była to próba i egzamin dla wszystkich parafian i dla mnie: próba wiary i odpowiedzialności za naszą rodzinę parafialną. Zdaliście ten egzamin celująco! Wizyta duszpasterska składała się z kilku części.
1. Najpierw napisałem list do każdej rodziny podsumowujący duszpasterstwo i inwestycje w parafii z minionego roku.
2. Następnie zaprosiłem rodziny / przedstawicieli rodzin/ do kościoła na Msze święte kolędowe w małej grupie z danej części kolędowej. Tegoroczna kolęda została ubogacona Eucharystią, co jest też znakiem czasu w tych trudnych dniach. Na zaproszenie odpowiedziało 80 % rodzin z całej parafii. Nie przyszli zapewne tylko ci, którzy chorowali, starsi, będący na kwarantannie. Dobrze ułożyło się, że od końca grudnia mamy w parafii relikwie św. Rocha, którymi udzielałem błogosławieństwa. W czasie pandemii to także cenny znak czasu.
3. I z tym błogosławieństwem udawaliście się do Waszych rodzin i domów, aby tam przeżyć kolejny etap modlitwy i dnia skupienia wraz z rodziną.
4. Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy przybyli do świątyni. Dziękuję za świadectwo wiary, przywiązanie do Kościoła i parafii, odpowiedzialność za nasze wspólne działania, inwestycje, życzliwość, dobre serce, otwartość, ofiary, posiłki te stacjonarne i te na wynos. Bóg zapłać! Rodziny, które nie przyjęły kolędy z różnych powodów mogą zgłosić w kancelarii zaproszenie i ustalić odpowiedni termin.
5. Przy okazji kolędy nigdy nie żądam pieniędzy. Jest zawsze prośba o ofiarę w miarę Waszych możliwości. Ofiary są zawsze DOBROWOLNE lub ich może nie być wcale. Dziękuję za te przyniesione do kościoła jak i te przekazane na konto parafialne (wielu parafian złożyło także bezpieczną i owocną wizytę na koncie parafialnym!). wasze ofiary zapisane się w archiwum parafialnym.
6. Złożyliście ofiary na różne cele: na kolędę, diecezję, prace konserwatorskie, utrzymanie parafii, ogrzewanie, fundusz cmentarny, wycinkę drzew, seminarium. Obiecuję dobrze je zainwestować i przekazać wg woli ofiarodawców. Wg przelicznika na rodzinę najbardziej ofiarni byli mieszkańcy: (zdobyli podium) Sumina, Tadajewa, Warpalic. Pozostałe miejscowości znalazły się na 4 miejscu.
7. Rozpoczęliśmy prace remontowe na plebanii cd: zabezpieczenie i wymiana szyb w tzw. oranżerii nad kotłownią (grożą wypadnięciem), przebudowa tego pomieszczenia, zabezpieczenie sufitu w przedsionku kancelarii po przeciekach, docieplenie murów i strychu plebanii, która liczy sobie 127 lat.
8. Dobrym komentarzem do tegorocznej wizyty duszpasterskiej są słowa z dzisiejszej liturgii niedzielnej:
– Ps 25: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, * Dobry jest Pan i łaskawy, * dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, * uczy ubogich dróg swoich.
– Kor: Przemija bowiem postać tego świata.
– Mk: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Amen.
Życzę, abyście tak jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii porzucili sieci grzechów, słabości, powikłań, nieporozumień, trudności, miałkości, i natychmiast poszli za NIM! I pamiętali o tym, że jeśli nie możesz być szeroką drogą, to bądź ścieżką, ale bądź! Dziękuję, że jesteście i znacie ścieżki Pana!

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz

Marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Liturgia na dziś

Kanał YouTube

Archiwum

Najnowsze komentarze