Miesięczne archiwum: Marzec 2021

1.Dzisiaj w liturgii wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu.
2.Rozpoczynamy Wielki Tydzień, który uobecnia nam największe tajemnice naszej wiary. Przeżyjmy ten czas godnie i znajdźmy czas na nabożeństwa i adoracje.
3.Wielki Czwartek: liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej o g. 18.00. Dziękujemy w tym dniu za sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu dzieci z kl. II i ich rodzice rozpoczną przygotowanie do I Komunii św. i zapiszą swoje dzieci do tej uroczystości, która odbędzie się w przyszłym roku. Po Mszy proszę rodziców o odebranie stosownych deklaracji.
4.Wielki Piątek: liturgia Męki Pańskiej. Nabożeństwo adoracji Krzyża o g. 18.00. Krzyż będziemy adorować przez podejście i skłon głowy. Ofiary w tym dniu zbieramy na pomoc dla chrześcijan w Ziemi Świętej, którzy są obecnie w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Po nabożeństwie przeniesiemy Najświętszy Sakrament do symbolicznego grobu Pańskiego. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Adoracja przy Grobie Pańskim do g. 21.00
5.Wielka Sobota: Wigilia Paschalna o g. 18.00. Odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Adoracja przy Grobie Pańskim do g. 21.00
6.Adoracja przy grobie Pana Jezusa: Porządek jest następujący: Strzygi: 8.30 – 10.00, Sumin i Sumówko: 10.00 – 12.00, Warpalice i Tadajewo:12.00 – 14.00, Kłusno:14.00 – 15.00, Długie: 15.00 – 17.00. Czytaj dalej

Od 27 marca 2021 roku wg rozporządzenia RM w naszym kościele jednocześnie może być do 20 osób (łącznie z chórem i kruchtami) z odstępem 1,5 metra od siebie.
Na Mszy można uczestniczyć na zewnątrz wokół kościoła. Są przygotowane miejsca siedzące. Kościół jest często wietrzony i odkażany. Stosujmy przepisy bezpieczeństwa.
Proszę o stosowanie się do państwowych przepisów. Nie ponoszę odpowiedzialności za ich łamanie. Nie do zamykania kościoła i wypędzania ludzi z niego zostałem powołany… Nie jestem funkcjonariuszem państwowym!
PS
Moim powołaniem jednak nie jest zamykanie kościoła, czy wypędzanie z niego kogokolwiek. Świątynie zawsze były azylem dla ludzi i żadna władza (nawet okupanci!) nie łamała tego prawa. Zostałem kapłanem m.in. po to, aby dbać o duchowe dobro wiernych, za których odpowiadam przed Bogiem z nominacji i posłania Biskupa Płockiego. W historii Kościoła widać jasno, że w czasach zarazy świątynie zawsze pozostawały otwarte, a nawet stawały się szpitalami. Kapłani zaś posługiwali ludziom chorym na ciele i na duszy z miłością i wiarą.

Proboszcz
Ks. Jarosław Maciej Jastrzębski

W związku z ogłoszonymi rządowymi obostrzeniami oraz wskazaniami Episkopatu od 27 marca br. w naszej świątyni może przebywać jednocześnie do 20 – stu osób.

W związku z tym , aby umożliwić jak największej liczbie wiernych bezpieczne uczestnictwo w celebracji nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy postanowiłem, że od soboty 27 marca do Wielkanocnego Poniedziałku włącznie wszystkie nabożeństwa będą odbywać się na zewnątrz świątyni (tu nie ma limitu). Msze św. będę sprawował na specjalnie przygotowanym ołtarzu polowym, tak jak to miało miejsce w ostatnie Boże Ciało.

Zapraszam Was serdecznie do udziału w tych nabożeństwach (będą krótsze niż zazwyczaj) z zachowaniem przepisów sanitarnych. Proszę abyście zajmowali miejsca na placu wokół kościoła wzdłuż drogi procesyjnej (Są ławeczki i będą nowe dostawione). Pogoda ma sprzyjać naszym modlitwom pod niebem i jest już teraz dużo cieplej na zewnątrz niż w kościele.

Zaczynamy w sobotę 27 marca wg podanego porządku:

Spowiadać będzie 3 kapłanów w kościele (proszę, aby w środku świątyni nie było więcej niż 20 osób.

Dzień skupienia poprowadzi ks. dr Włodzimierz Piętka redaktor naczelny Edycji Płockiej Gościa Niedzielnego

Porządek mszy:
– g. 9.30 (z udziałem dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii – kl. III),
– g.11.00 (z udziałem dzieci i rodziców przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu – kl. IV),
– g. 18.00 (z udziałem młodzieży i rodziców przygotowujących się do bierzmowania). Kompletujemy listę kandydatów do bierzmowania, ustalamy porządek i miejsca w ławkach. Na to spotkanie przynosimy ostateczną wersję podania o bierzmowanie do Biskupa Płockiego na piśmie – z podaniem aktualnego świadka, patrona, imienia, uzasadnieniem i podpisem (to co już ćwiczyliśmy).
Po tych poszczególnych mszach odbędą się pierwsze próby liturgiczne dla dzieci i młodzieży. Ustalimy kolejność, zajęte miejsca, przekażę teksty do czytania. Gdyby ktoś bał się, to proszę o kontakt. Przełożymy uroczystość na przyszły rok lub na inny termin. Mamy zaplanowane terminy uroczystości i nie chcemy wprowadzać zamieszania. Uroczystości mają być dobrze przygotowane i godnie przeżyte.
Adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem będzie o g.9.00 i o  g. 17.30.

Pod wiosennym niebem będziemy modlić się wokół kościoła:

  • Niedziela Palmowa: g. 8.00, g.9.30, g.11.00 (procesja z palmami)
  • Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota (poświęcenie pokarmów wg podanego w niedzielę palmową porządku)
  • Wielkanoc: g. 6.00 Rezurekcja, g.9.30, g.11.00
  • Poniedziałek Wielkanocny: g.8.00, g.9.30, g.11.00
  • W pozostałe dni powszednie Msze będą w kościele przy ilości osób do 20.

 

 

1. Od dzisiejszej niedzieli Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.
2. 25 marca to dzień, w którym Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję.
3. W sobotę planujemy wielkopostny dzień skupienia. Spowiedź 15 minut przed mszą i w czasie mszy, która będzie krótsza niż zawsze. Dla bezpieczeństwa zaprosiłem 3 spowiedników i będą 3 spotkania w kościele. Ławki i konfesjonały (zafoliowane) są regularnie odkażane, kościół jest codziennie wietrzony, ogrzewanie w kościele na podczerwień zabija zarazki, wirusy, drobnoustroje, grzyby. Kościół nie zakaża! Zbawia.
Porządek mszy:
– g. 9.30 (z udziałem dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii – kl. III),
– g.11.00 (z udziałem dzieci i rodziców przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu – kl. IV),
– g. 18.00 (z udziałem młodzieży i rodziców przygotowujących się do bierzmowania). Kompletujemy listę kandydatów do bierzmowania, ustalamy porządek i miejsca w ławkach. Na to spotkanie przynosimy ostateczną wersję podania o bierzmowanie do Biskupa Płockiego na piśmie – z podaniem aktualnego świadka, patrona, imienia, uzasadnieniem i podpisem (to co już ćwiczyliśmy).
Po tych poszczególnych mszach odbędą się pierwsze próby liturgiczne dla dzieci i młodzieży. Ustalimy kolejność, zajęte miejsca, przekażę teksty do czytania. Gdyby ktoś bał się, to proszę o kontakt. Przełożymy uroczystość na przyszły rok lub na inny termin. Mamy zaplanowane terminy uroczystości i nie chcemy wprowadzać zamieszania. Uroczystości mają być dobrze przygotowane i godnie przeżyte.
Adoracja w ciszy przed Najświętszym Sakramentem będzie o g.9.00 i o  g. 17.30.
4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Poświęcę przyniesione palmy. Procesja na Mszy o g. 11.00.
5. Kwiaty do Grobu Pańskiego są zamówione jak co roku. Odbiór w Wielki Poniedziałek. Proszę o ofiary na ten cel podczas Niedzieli Palmowej, Drogi Krzyżowej, sobotniego dnia skupienia. Chętnych ofiarodawców proszę, aby na kwiaty także wpłacać na konto parafialne z dopiskiem: „na kwiaty”: Bank Spółdzielczy w Brodnicy 79 9484 1150 2207 0800 7759 0001.
6. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego: KŻR z Kłuśna 100 zł, KŻR z Długiego Jętek 200 zł, KŻR Strzygi 60 zł.
7. W tym tygodniu wspominamy kolejne rocznice śmierci; odeszli do Domu Ojca i proszą nas o modlitwę: Irena Gałka 2008, Kazimierz Gładysz 2011, Stanisław Barański, Marianna Mazanowska 1994, Hubert Zakowski 2009, Wiesław Kowasz 1993, Leokadia Łapkiewicz 1994, Kazimierz Bożejewicz 1997, Barbara Rupińska 2014, Maria Piotrowska 1997, Stefania Dołąsińska 1996, Kazimierz Gołota 2008, Elżbieta Jankowska 2016, Ewa Jeżewska 1994, Feliks Śledzianowski 1994, Włodzimierz Markiewicz 2006, Genowefa Głażewska 2003, Gabriel Rupiński 2014.RiP.
8. We wtorek o g. 10.00 będzie pogrzeb +Grzegorza Jabłońskiego z Sumówka (l.71)

 

1. Dzisiejsza niedziela jest nazywana „Laetare”, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
2. W piątek przypada uroczystość św. Józefa. Rok 2021 jest ogłoszony przez Franciszka Rokiem św. Józefa w Kościele.
3. W zakrystii są do nabycia Baranki Wielkanocne Caritas do święconki.
4. Terenowa Droga Krzyżowa we wstępnie planowanej formie nie odbędzie się. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zachęca do przebycia wyznaczonej trasy w samotności lub w towarzystwie bliskich. Trasę można przejść każdego dnia, o każdej porze (pamiętając o elementach odblaskowych i zasadach bezpieczeństwa). Droga Krzyżowa to 2,6 km (z drogą powrotną ponad 5 przyjemnych kilometrów).
5. 27 marca (sobota): planujemy Wielkopostny Dzień Skupienia ze spowiedzią wielkanocną i adoracją. Jest zaproszonych 3 spowiedników.
6. Sakramentalny związek Małżeński mają zamiar zawrzeć: Piotr Milarski kawaler z naszej parafii i Beata Kopaczewska panna z parafii w Radzikach, zapowiedź II.
7. Za życzliwość, modlitwę, ofiary przekazywane na cele parafialne, misyjne i charytatywne wyrażam serdeczną wdzięczność.
8. Jest w sprzedaży album poświęcony potężnemu patronowi św. Józefowi. Przygotowany przez wydawnictwo Gościa Niedzielnego. Cena 9 zł.
9. W tym tygodniu wspominamy kolejne rocznice śmierci; odeszli do Domu Ojca i proszą nas o modlitwę: Antonina Szulc 1992, Kunegunda Czyżewska 2018, Helena Guzanek 1997, Mieczysław Chorąży 2000, Władysława Agaciak 2009, Cecylia Szlachtewicz 1999, Jadwiga Łapkiewicz 2008, Bartosz Zieliński 2011, Barbara Łapkiewicz 2014, Stanisław Dłużniewski 2016, Zygmunt Maciejski, Bolesław Dąbrowski 1997, Wincenty Agaciak 1997, Zenon Tarantowicz 2009, Pelagia Milarska 2018, Klemens Derkowski 1991, Jan Piwowarski 1999, Jan Petlicki 2015, Teresa Sędzik 2012, Ewelina Rupińska 2013, Halina Niewiadomska 2015, Stanisław Rybka 1996, Zygmunt Fabiszewski 1990, Marianna Sulecka 1995, Józef Soliński 2006.
10. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: 1) +Krystyny Suchockiej z Kłuśna (l.75). 2) + Danieli Politowskiej ze Strzyg (l. 85).

 

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz
Marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Liturgia na dziś

Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze