image002

Wypominki

Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.
Zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach, czy na stronie parafialnej, i potem głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia. Usłyszenie ich w kościele, czy przeczytanie na stronie parafialnej przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my. Nie są samotni!

Wdzięczność jest pamięcią serca. Oto nasza pamięć o drogich nam zmarłych w parafii św. Stanisława BM w Strzygach.

Naszym modlitwom polecają się dusze biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dobrodziejów, ofiarodawców, fundatorów naszego kościoła i naszej parafii, poległych w obronie ojczyzny i wiary, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.
Módlmy się także za zmarłych: Zdzisława i Józefę Jastrzębskicvh, cr. Jastrzębskich, Rucińskich, Lalaków oraz Ewę i Jerzego Ziółek, Adama Bętlejewskiego

Ze Strzyg:
8.00

 1. Piotra i Mieczysława Brodzińskich, Rodziców i rodzeństwo, Ryszarda, Tadeusza, Jana, Jadwigę i Edwarda Henrykowskich, r-ców Kułakowskich
 2. r-ców Janinę i Henryka Sumińskich, Mieczysławę Słodowską
 3. Henryka Rempuszewskiego, rodziców i dziadków
 4. C. r. Aranowskich, Wydrzyńskich, Paterewiczów, Curyłło, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 5. Mariannę i Józefa Łasińskich, Mariannę i Czesława Bonieckich
 6. Eugenię i Kazimierza Zdziarskich
 7. Wincentego Łasińskiego, c.r. Łasińskich,Wandę i Kazimierza Zielińskich c.r. Zielińskich, Jadwigę i Władysława Bilińskich
 8. R-ców Ewę i Zdzisława Fodrowskich , dziadków Edwardę i Józefa Szcześniak
 9. R- ców Mączyńskich i Pączkowskich oraz zięcia VOLODYMYRA
 10.  Jerzego Bekier
 11. Mieczysławę, Krzysztofa, c.r. Zanieckich, teścia Władysława Piekarza
 12. Sabinę Rempuszewską, Stanisława Kowalskiego, r-ców Kowalskich i Rempuszewskich
 13. Józefa, Krystynę i Grzegorza Rempuszewskich
 14. R-ców i rodzeństwo Kęsickich
 15. Stanisława Gawrońskiego, r-ców Gawrońskich i Żulewskich

9.30

 1. Stefana Borkowskiego i Janinę i Kazimierza Rakowskich
 2. Marka Rempuszewskiego
 3. Jerzego Fijałkowskiego, Kazimierza i Czesławę Fijałkowskich
 4. Ewelinę Rupińską
 5. Tadeusza i Danielę Politowskich, Jadwigę, Teresę i Kazimierza Kucińskich
 6. Helenę Dębowską, Józefa Dębowskiego, Feliksę Lulińską, Mariana Lulińskiego
 7. Celinę Liszewską, r-ców Drozdowskich
 8. Eleonorę, Franciszka, Stanisława, Mariannę Sugalskich, Zofię i Tadeusza Bąkowskich
 9.  Patryka Fudałę
 10. R-ców Mariannę i Kazimierza Gawrońskich

11.00

 1. Antoninę, Bolesława i Krzysztofa Krajewskich
 2. Jadwigę, Feliksa, Stanisława Śledzianowskich, Anitę, Andrzeja Grochockich
 3.  Karolinę Pętlicką,
 4. Jana, Piotra, Marię, Telesfora Pętlickich, dziadków Dębowskich
 5. Mariannę i Eugeniusza Rempuszewskich
 6. Stanisława i Zofię Zaleśkiewicz, Adama i Roberta Hys
 7. Helenę i Izydora Wiśniewskich, Jadwigę i Tadeusza Bejgier, dziadków Wiśniewskich, Sędzików, Danielę i Zofię Wiśniewskich, Barbarę Tydryszewską, ks. Jana Adamca i ks. Longina Bilickiego
 8. Stanisławę i Czesława Wędrowskich
 9.  Honoratę i Ryszarda Szymczak

Z Długiego:

8.00

 1. Damiana Malachińskiego
 2. Jana i Krzysztofa Góreckich
 3. Adama Śmiechowskiego i Anetę Śmiechowską
 4. r-ców Władysławę i Edwarda Gietka, brata Jerzego, dziadków Adama i Józefę Gietka, Józefa, Mieczysławę, Franciszka Marcińczyk
 5. R-ców Goźlińskich, Kuczkowskich, Ryszarda Kuczkowskiego
 6. Sewerynę i Jerzego Talar, dziadków Talar i Głodowskich, Jana Rakoczy
 7. Stanisława i Halinę Kropkowskich, Jana, Zygmunta, Władysławę Murawskich
 8.  Marcjannę i Józefa Malinowskich
 9. Krystynę i Andrzeja Jankowskich
 10. Zofię i Franciszka Krupińskich,. Zofię i Henryka Karwaszewskich
 11. R-ców Honoratę i Czesława Kilanowskich, dziadków z obojga stron, szwagra Sławomira Federowicz
 12. Dziadków Bilickich, Zofię i Kazimierza Bożejewicz
 13. Mieczysława Skrzeszewskiego
 14. Tadeusza, Józefa, Halinę Wiśniewskich

9.30

 1. Adolfę i Józefa Gurzkowskich
 2. Barbarę i Pawła Łapkiewicz, c.r. Łapkiewicz i Derkowskich
 3. Helenę i Stefana  Gładysz, Jana i Reginę Borkowskich, Artura Stankiewicza
 4. Genowefę Balińską, Stefana i Helenę Balińskich, Dariusza Wojciechowskiego, Bronisławę i Stanisława Kwiatkowskich
 5. Krystynę i Henryka Sędzik, r-ców Królikowskich i Sędzików, c.r. z obojga stron
 6. R-ców i brata Zbigniewa Fudała
 7. Zygmunta, Czesławę Fabiszewskich, Grzegorza Dąbrowskiego
 8. Romana Maszkiewicza, r-ców Dąbrowskich, Tadeusza i r-ców Śliwińskich
 9. Henrykę i Romana Koryckich i ich dzieci
 10. Stanisława Niewiadomskiego, Teodozję i Adama Kowalewskich
 11. Lecha Wojciecha Rempuszewskiego
 12. Teklę i Zenona Żulewskich, r-ców Mucha, wujostwo Malinowskich, Jana Malinowskiego, Teodorę i Antoniego Jankowskich
 13. Bożenę Chmielewską, Henryka, Pelagię i Franciszka Murawskich, Stefana Głowackiego
 14. Romualda Rozickiego, r-ców Marczak i Rozickich, dziadków Skowrońskich
 15. Romana, Krystynę i Jerzego Kaźmierkiewicz, Halinę, Władysławę, Jurka i Józefa Jankowskich, Hildę i Huberta Zakowskich
 16. Bożenę, Zenobię, Władysława Milarskich
 17. Jana Bułkowskiego, Sabinę, Zygmunta, Zdzisława Dudkiewicz
 18. Krzysztofa i Zbigniewa Wiśniewskiego oraz Rodziców i Rodzeństwo z obojga stron
 19. Stanisława, Stefana, Helenę, Mariannę Fudała, r-ców Karolinę i Antoniego Kuś, c.r. Kusiów
 20. Sylwestra Wróblewskiego, r-ców Wróblewskich i Szymańskich, c.r. Szymańskich
 21. Stanisława Darmofalskiego
 22. Jerzego Głowackiego
 23. Mariannę, Zofię, Henryka Skoczek
 24.  R-ców Celmer i Radkiewicz
 25. Marka Januszewskiego, r-ców Płusa, Alinę, Ryszarda, Tomasza Januszewskich

11.00

 1. Z r-n: Kurosiów, Cernków, Rubaków, Annę Kot, ks. Jana Adamca, ks. Longina Bilickiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Kazimierę, Władysławę, Genowefę, Alinę Władysława Głażewskich
 3. Janusza, Jadwigę, Czesława Ziółkowskich, Bożenę Michałkiewicz
 4. Natalię i Klemensa Lewandowskich, Marię i Franciszka Małeckich, Ludwika Filipskiego
 5. Jerzego Grzesiak
 6. Jerzego, Helenę i Leona Maszkiewicz, Pelagię i Franciszka Murawskich
 7. Andrzeja Wiśniewskiego, Jana Krelskiego, Zofię i Zdzisława Krelskich
 8. Lecha Kropkowskiego
 9. Dziadków Pankowskich, r-ców Irenę i Czesława Dzierżyńskich, siostry Agnieszkę Komakowską i Teresę Kubicką, brata Zdzisława Dzierżyńskiego
 10. Zofię, Stanisława, Romana Rybka, Kazimierę i Tadeusza Chojnackich, Krystynę i Józefa Pagie, Piotra Pagie
 11. Romana Kaźmierkiewicz i Urszulę i Macieja Goślickich, Jadwigę i Kazimierza Frankowskich,  Mirosława Mejer
 12. Helenę, Jana, Jerzego, Marka Jeziórskich
 13. Kazimierę, Ryszarda, Jana Oparczyk, Romana Syput, Zenobię i Jerzego Domańskich, Genowefę Makuch
 14. c.r. Okońskich
 15. Apolonię i Józefa Pawłowskich
 16. Stanisławę i Władysława Malinowskich, Witolda Malinowskiego, Helenę i Henryka Syput, Mariolę Wardzyńską, Wiesława i Wojciecha Syput, c.r. Syput, c.r. Ceglewskich, Beatę Lewandowską, Krystynę Wiśniewską
 17. Mariannę i Jana Śliweckich, Stanisława Gorczyckiego

 

Z Warpalic:

8.00

 1. R-ców Mirosławę i Mieczysława Detmer, Kazimierę i Wincentego Laps, Antoninę i Konstantego Chaber
 2. Eugeniusza i Witolda Gietka, Mariannę i Mariana Góralskich,
 3. Józefę i Franciszka Nadolskich,
 4. C.r. Stankiewiczów

9.30

 1. Tadeusza Rupińskiego, r-ców Helenę i Wincentego Detmer, Franciszkę i Jana Rupińskich
 2. Stanisławę i Stanisława, Kazimierę i Władysława Jaros, Łucję, Stanisława, Stefanię, Zygmunta, Wiśniewskich
 3. Dziadków Kazimierę i Alfonsa Ostrowskich
 4. Helenę, Jana, Stanisława Suchockich i dziadków
 5. R-ców Mariannę i Mateusza Krajewskich
 6. Kazimierza Stencelewskiego, Tadeusza Majchrzaka, Mariusza Majchrzaka
 7. Ewę Paterewicz
 8. Krystynę i Stanisława Detmer, brata Stanisława, dziadków Kazimierę i Wincentego Laps
 9. R-ców Janinę i Mieczysława Jankowskich
 10. Ryszarda Linowskiego

11.00

  1. Mariannę i Eugeniusza Mleczewskich
  2. Bogusławę i Stanisława Aniszewskich, Leopolda Murawskiego, Jadwigę i Zygmunta Maciejskich,
  3. Jana Jędrzejewskiego
  4. C.r. Zwifka
  5. Franciszkę i Dymitra Mnisz
  6. C.r. Agaciak
  7. Antoninę i Józefa Maciejskich
  8. Mieczysława Murawskiego, Wacława i Helenę Murawskich

Z Tadajewa

g.8.00

 1. Teresę Głodowską, c.r. Głodowskich

9.30

 1. Janinę Rupińską
 2. R-ców Ludwikę i Józefa Wardzyńskich, Wandę i Czesława Wiśniewskich
 3. Jana Suleckiego, c.r. Suleckich, r-ców Jankowskich
 4. Tadeusza Borkowskiego, r-ców Balickich i brata Edmunda
 5. Leokadię i Jana Sosnowskich, Helenę i Wacława Rutkowskich, Czesława Rupińskiego
 6. Jana i Natalię Rupińskich

11.00

 1. Leszka Zielińskiego, r-ców i dziadków Zielińskich
 2. Emilię, Jana, Leszka Dędza
 3. Teresę i Andrzeja Wojciechowskich, r-ców Urszulę i Kazimierza Krajewskich
 4. Jana Rafalskiego, Henryka Wszelak, c.r. Pawłowskich i Rafalskich
 5. Janinę i Franciszka Ramutkowskich
 6. Teresę Głodowską

Z Kłuśna:
8.00

 1. Grzegorza Skorupskiego, r-ców Lewandowskich
 2. Marcjannę i Władysława Brokos
 3. Józefa Sosnowskiego, r-ców Sosnowskich i Drozdowskich

9.30

 1. Krystynę Słabkowską
 2. Henryka Opałę, r-ców Krajników
 3. r-ców Weronikę i Zygmunta, braci Marciniak
 4. Franciszka i Danutę Calińskich,  Wandę Calińską
 5. Lucynę i Mirosława Góreckich, Eugeniusza Rutkowskiego, Romana Stankiewicz
 6. Urszulę, Ryszarda Gąsiorowskich, Mirosława Gąsiorowskiego
 7. Tomasza Balickiego, c.r. Balickich, Władysława i Wojciecha Skorupskich, Janinę i Stefana Lewandowskich, dusze w czyśćcu cierpiące i nienarodzone dzieci

11.00

 1. Mirosława Szmycińskiego, r-ców Szmycińskich i Wiśniewskich
 2. Grażynę Laskowską
 3. Zygmunta Felka, r-ców Suchockich
 4. Józefa Felka
 5. Marię, Tadeusza, Jerzego Kwiatkowskich, dziadków Kwiatkowskich i Cichewicz, Barbarę Michalak, dziadków Michalak i Kuczbańskich
 6.  Krystynę, Józefa, Andrzeja Suchockich, Romana Wiśniewskiego

Z Sumina:

8.00

 1. Artura Fodrowskiego, Stanisława i Czesławę Szafrańskich

g.9.30

 1. Jadwigę, Jana, Zygmunta i Marka Bejgrowicz, Jana i Genowefę Arentowicz i rodzeństwo
 2. R-ców Irenę i Jana Rupińskich
 3. Piotra i Barbarę Śliwińskich, c.r. Śliwińskich, Krajewskich, Jana Krajewskiego
 4. Stanisławę i Antoniego Radoszewskich, Mariannę Sulecką
 5.  Stefana, Andrzeja Mazanowskich, Wojciecha Wróblewskiego
 6. Mariannę i Ludwika Bartoszewskich, Władysława Jungiewicz
 7. R-ców Wacława i Stanisławę, Mieczysława Chorążych

 

g.11.00

 1.  Izydora Rupińskiego, dziadków Rupińskich i Prądzyńskich
 2. Leokadię, Wincentego, Kazimierza Borowskich, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone, Eugeniusza
 3. Kunegundę i Wincentego Czyżewskich, rodzeństwo oraz dziadków Czyżewskich i Krajewskich, kapłanów którzy pracowali w tutejszej parafii
 4. Romana Barańskiego, Wandę i Władysława Żulewskich
 5.  C.r. Kempkowskich i Szalkowskich
 6.  Jadwigę i Stanisława Łapkiewicz

Z Sumówka:

g.9.30

 1. r-ców Jabłońskich, Rupińskich, Izydora i Grzegorza Jabłońskich
 2. r-ców Jadwigę i Tadeusza Gutowskich
 3. Antoniego Kalinowskiego, Wojciecha Kalinowskiego, Henryka Typiak, Andrzeja Krzemińskiego

g.11.00

 1. Jadwigę, Eugeniusza, Mariusza Raczyńskich
 2. Teresę i Zdzisława Kędziorskich
 3. Jadwigę, Sławomira, Stanisława Miazgowskich, r-ców Niedbalskich i Zając

 

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Liturgia na dziś

Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze