image002

Wypominki. Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.
Zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach, czy na stronie parafialnej, i potem głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia. Usłyszenie ich w kościele, czy przeczytanie na stronie parafialnej przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my. Nie są samotni!

Wdzięczność jest pamięcią serca. Oto nasza pamięć o drogich nam zmarłych w parafii św. Stanisława BM w Strzygach.
Naszym modlitwom polecają się dusze biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dobrodziejów, ofiarodawców, fundatorów naszego kościoła i naszej parafii, poległych w obronie ojczyzny i wiary, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.
Módlmy się także za zmarłych: Zdzisława Jastrzębskiego, cr. Jastrzębskich, Rucińskich, Lalaków oraz Ewę Ziółek, Adama Bętlejewskiego

 

Ze Strzyg:
8.00

 1. Piotra i Mieczysława Brodzińskich, Rodziców i rodzeństwo, Ryszarda, Tadeusza, Jana, Jadwigę i Edwarda Henrykowskich, r-ców Kułakowskich
 2. Kazimierę i Eugeniusza Pączkowskich
 3. r-ców Janinę i Henryka Sumińskich, Mieczysławę Słodowską
 4. Sabinę Rempuszewską, Stanisława Kowalskiego, r-ców Kowalskich i Rempuszewskich
 5. Henryka Rempuszewskiego, rodziców i dziadków
 6. Wincentego Łasińskiego, Wandę i Kazimierza Zielińskich, Władysława i Jadwigę Bilińskiego
 7. C. r. Aranowskich, Wydrzyńskich, Paterewiczów, Curyłło, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 8. Marcjannę i Józefa Łasińskich, Mariannę i Czesława Bonieckich
 9. Józefa, Krystynę i Grzegorza Rempuszewskich
 10. Jadwigę i Stanisława Bejgier
 11. Mariannę i Janusza Śmigiel
 12. Jana Lemańskiego
 13. Stanisława Gawrońskiego, r-ców Gawrońskich i Żulewskich

9.30

  1. Stefana Borkowskiego i Janinę Rakowską
  2. Celinę Liszewską, r-ców Drozdowskich
  3. Helenę Dębowską, Józefa Dębowskiego, Feliksę Lulińską, Mariana Lulińskiego
  4. Tadeusza i Danielę Politowskich, Jadwigę, Teresę i Kazimierza Kucińskich
  5. Marka Rempuszewskiego
  6. Patryka Fudałę
  7. Jerzego Fijałkowskiego, Kazimierza i Czesławę Fijałkowskich
  8. Eleonorę, Franciszka, Stanisława, Mariannę Sugalskich, Zofię i Tadeusza Bąkowskich
  9. Stanisławę, Jana, Stefana,  Wróblewskich, Kazimierza Ornowskiego, Karola Rupińskiego
  10. Ewelinę Rupińską
  11. Mariannę, Kazimierza, Stanisława, Henryka, r-ców Gawrońskich

11.00

  1. Helenę i Izydora Wiśniewskich, Jadwigę i Tadeusza Bejgier, dziadków Wiśniewskich, Sędzików, Danielę i Zofię Wiśniewskich, ks. Jana Adamca i ks. Longina Bilickiego
  2. Antoninę, Bolesława i Krzysztofa Krajewskich
  3. Jadwigę, Feliksa, Stanisława Śledzianowskich, Anitę, Andrzeja Grochockich
  4. Czesława i Halinę Topolewskich
  5.  Karolinę Pętlicką,
  6. Jana, Piotra, Marię, Telesfora Pętlickich, dziadków Dębowskich
  7. Mariannę i Eugeniusza Rempuszewskich
  8. Honoratę i Ryszarda Szymczak
  9. Czesława i Stanisławę Wędrowskich
  10. C.r Brudeckich, teściów Sosnowskich, Kazmierza Sosnowskiego, Pawła, Przemysława, Alojzego Mazanowskich

Z Długiego:
8.00

  1. Damiana Malachińskiego
  2. Jana i Krzysztofa Góreckich
  3. Adama Śmiechowskiego
  4. r-ców Władysławę i Edwarda Gietka, brata Jerzego, dziadków Adama i Józefę Gietka, Józefa, Mieczysławę, Franciszka Marcińczyk
  5. R-ców Goźlińskich, Kuczkowskich, Ryszarda Kuczkowskiego
  6. Krystynę i Andrzeja Jankowskich
  7. Honoratę i Czesława Kilanowskich, dziadków z obojga stron, szwagra Sławomira Federowicz
  8. Sewerynę i Jerzego Talar, dziadków Talar i Głodowskich, Jana Rakoczy
  9. Henryka Murawskiego, Bożenę Chmielewską
  10. Marcjannę i Józefa Malinowskich
  11. Stanisława i Halinę Kropkowskich, Jana, Zygmunta, Władysławę Murawskich
  12. Sylwestra Wróblewskiego, rodziców Wróblewskich i Szymańskich oraz z całej rodziny Szymańskich
  13. Mieczysława Skrzeczewskiego
  14. Zofię, Kazimierza Bożejewicz, dziadków Bylickich

9.30

1. Bożenę Chmielewską, Henryka, Pelagię i Franciszka Murawskich, Stefana Głowackiego
2. Adolfę i Józefa Gurzkowskich
3. Barbarę i Pawła Łapkiewicz, c.r. Łapkiewicz i Derkowskich
4. Helenę i Stefana, Stanisława, Iwonę Gładysz, Jana i Reginę Borkowskich, Artura Stankiewicza
5. Genowefę Balińską, Stefana i Helenę Balińskich, Dariusza Wojciechowskiego, Bronisławę i Stanisława Kwiatkowskich
6. Krystynę i Henryka Sędzik, r-ców Królikowskich i Sędzików, c.r. z obojga stron
7. R-ców i brata Zbigniewa Fudała
8. Zygmunta, Czesławę Fabiszewskich, Grzegorza Dąbrowskiego
9. Romana Maszkiewicza, r-ców Dąbrowskich, Tadeusza i r-ców Śliwińskich
10. Henrykę i Romana Koryckich i ich dzieci
11. Stanisława Niewiadomskiego, Teodozję i Adama Kowalewskich
12. Władysława Pawłowskiego, r-ców Salomeę i Bolesława Pawłowskich, r-ców Stanisławę i Józefa Lewandowskich
13. Lecha Wojciecha Rempuszewskiego
14. Marka Januszewskiego, Ryszarda Januszewskiego,Tomasza Januszewskiego, Zofię i Jerzego Płusa, Alinę Januszewską-Głażewską
15. Zbigniewa Wiśniewskiego, Krzysztofa Wiśniewskiego i Rodziców z obojga stron
16.Lecha Rempuszewskiego
17. C.r. Fudałów i Kusiów
18. Teklę i Zenona Żulewskich, r-ców Mucha, wujostwo Malinowskich, Jana Malinowskiego, Teodorę i Antoniego Jankowskich
19. Jan Bułkowskiego, Sabinę, Zygmunta, Zdzisława Dudkiewicz
20. Zofię i Stanisława Rybka, Kazimierę i Tadeusza Chojnackich, Krystynę, Józefa, Piotra Pagie
21. Mariannę, Zofię, Henryka Skoczek
22. Bożenę, Zenobię, Władysława Milarskich
23. Romualda Rozickiego, r-ców Marczak i Rozickich, dziadków Skowrońskich
24. Eleonorę, Wacława, Romana, Krystynę i Jerzego Kaźmierkiewicz, Halinę, Władysławę i Józefa Jankowskich Hildę i Huberta Zakowskich
25. Sylwestra Wróblewskiego, r-ców Wróblewskich i Szymańskich, c.r. Szymańskich
26. C.r. Celmer i Radkiewicz
27. Jerzego Głowackiego
28. Danielę Biernacką
29. Helenę, Tadeusza, Józefa Wiśniewskich

11.00

1. Z r-n: Kurosiów, Cernków, Rubaków, Annę Kot, ks. Jana Adamca, ks. Longina Bilickiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
2. Kazimierę, Władysławę, Genowefę, Alinę Władysława Głażewskich
3. Janusza, Jadwigę, Czesława Ziółkowskich, Bożenę Michałkiewicz
4. Natalię i Klemensa Lewandowskich, Marię i Franciszka Małeckich
5. Jerzego Grzesiak
6. Jerzego, Helenę i Leona Maszkiewicz, Pelagię i Franciszka Murawskich
7. Andrzeja Wiśniewskiego, Jana Krelskiego
8. Lecha Kropkowskiego
9. Kazimierę, Ryszarda, Jana Oparczyk, Romana Syput, Zenobię i Jerzego Domańskich
10. Dziadków Pankowskich, r-ców Irenę i Czesława Dzierżyńskich, siostry Agnieszkę Komakowską i Teresę Kubicką, brata Zdzisława Dzierżyńskiego
11. Stanisławę i Władysława Malinowskich, Witolda Malinowskiego, Helenę i Henryka Syput, Mariolę Wardzyńską, Wiesława i Wojciecha Syput, c.r. Syput, c.r. Ceglewskich, Beatę Lewandowską
12. Romana Kaźmierkiewicza i Macieja Goślickiego, Urszulę Goślicką, Jadwigę i Kazimierza Frankowskich, Mirosława Mejer
13. Apolonię i Józefa Pawłowskich
14. C.r. Okońskich

 

Z Warpalic:
8.00

 1. R-ców Mirosławę i Mieczysława Detmer, Kazimierę i Wincentego Laps, Antoninę i Konstantego Chaber
 2. Eugeniusza i Witolda Gietka, Mariannę i Mariana Góralskich,
 3. Józefę i Franciszka Nadolskich,
 4. C.r. Stankiewiczów

9.30
1. Tadeusza Rupińskiego, r-ców Helenę i Wincentego Detmer, Franciszkę i Jana Rupińskich
2. Stanisławę i Stanisława, Kazimierę i Władysława Jaros, Łucję, Stefanię, Zygmunta, Stanisława Wiśniewskich
3. Dziadków Kazimierę i Alfonsa Ostrowskich
4. Helenę, Jana, Stanisława Suchockich i dziadków
5. R-ców Mariannę i Mateusza Krajewskich
6. Kazimierza Stencelewskiego, Tadeusza Majchrzaka, Mariusza Majchrzaka
7. R-ców Janinę i Mieczysława Jankowskich
8. Ryszarda Linowskiego

11.00

1.Mariannę i Eugeniusza Mleczewskich
2. Bogusławę Aniszewską, Leopolda Murawskiego, Jadwigę i Zygmunta Maciejskich,
4. Jana Jędrzejewskiego
5. Franciszkę i Dymitra Mnisz
6. Mieczysława Murawskiego, c.r. Murawskich
7. Teresę Stencelewską
C.r. Agaciak

 

 

Z Tadajewa

8.00

1. C.r. Głodowskich

9.30
1. Janinę Rupińską
2. R-ców Ludwikę i Józefa Wardzyńskich, Wandę i Czesława Wiśniewskich
3. Jana Suleckiego, c.r. Suleckich, r-ców Jankowskich
4. Tadeusza Borkowskiego, r-ców Balickich i brata Edmunda
5. Leokadię i Jana Sosnowskich, Helenę i Wacława Rutkowskich, Czesława Rupińskiego
6. Jana i Natalię Rupińskich

11.00

  1. Leszka Zielińskiego, r-ców i dziadków Zielińskich
  2. Emilię, Jana, Leszka Dędza
  3. Teresę Wojciechowską, r-ców Urszulę i Kazimierza Krajewskich
  4. Teresę Głodowską
  5. Janinę i Juliana Magalskich, Henrykę, Ludwika i Andrzeja Wiśniewskich

Z Kłuśna:
8.00

 1. Grzegorza Skorupskiego, r-ców Lewandowskich
 2. Józefa Sosnowskiego, r-ców Sosnowskich i Drozdowskich
 3. Janinę, Jana, Stanisława Barańskich, Janinę, Ludwika Pawłowskich
 4. R-ców Mazanowskich, Fijałkowskich, Hieronima Fijałkowskiego

9.30

 1. Krystynę Słabkowską
 2. Lucynę i Mirosława Góreckich, Eugeniusza Rutkowskiego, Romana Stankiewicz
 3. Henryka Opałę, r-ców Krajników
 4. r-ców Weronikę i Zygmunta, braci Marciniak
 5. Franciszka i Danutę Calińskich,  Wandę Calińską
 6. Janinę i Stefana Lewandowskich, Władysława i Wojciecha Skorupskich,Tomasza Balickiego i z całej rodziny Balickich
 7. Marcjannę i Władysława Brokos
 8. Jana Śliwińskiego, r-ców Śliwińskich i Rybka
 9. Urszulę i Ryszarda Gąsiorowskich, Mirosława Gąsiorowskiego

11.00

  1. Mirosława Szmycińskiego, r-ców Szmycińskich i Wiśniewskich
  2. R-ców Becmer, r-ców i braci Mańkowskich, siostrę Danielę, szwagra Stanisława
  3. R-ców Suchockich, Zygmunta Felka
  4. Marię, Tadeusza, Jerzego Kwiatkowskich, dziadków Kwiatkowskich i Cichewicz, Barbarę Michalak, dziadków Kuczbańskich
  5. Grażynę Laskowską
  6. Krystynę, Józefa, Andrzeja Suchockich, Romana Wiśniewskiego
  7. Józefa Felka

 

Z Sumina

8.00

 1. Artura Fodrowskiego, Stanisława i Czesławę Szafrańskich
 2. R-ców Piotra i Barbarę Śliwińskich, Stanisława i Mariannę Krajewskich, Jana Krajewskiego

g.9.30

 1. Jadwigę, Jana, Zygmunta i Marka Bejgrowicz, Jana i Genowefę Arentowicz i rodzeństwo
 2. Irenę i Jana Rupińskich
 3. Alojzego Lewandowskiego, Jadwigę, Józefa, Jana Rupińskich, Nadzieję Dobrzyńską
 4. Stanisławę i Antoniego Radoszewskich, Mariannę Sulecką
 5. Wacława i Stanisławę, brata Mieczysława Chorążych
 6. Stefana, Andrzeja Mazanowskich, Wojciecha Wróblewskiego

g.11.00

 1. Leokadię, Wincentego, Kazimierza Borowskich, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone, Eugeniusza
 2. Barbarę i Gabriela Rupińskieh, Genowefę i Józefa Rupińskich
 3. Kunegundę i Wincentego Czyżewskich, rodzeństwo oraz dziadków Czyżewskich i Krajewskich, kapłanów którzy pracowali w tutejszej parafii
 4.  Izydora Rupińskiego, dziadków Rupińskich i Prądzyńskich
 5.  Romana Barańskiego, Wandę i Władysława Żulewskich
 6. Cr. Szalkowskich i Kempkowskich

 

Z Sumówka:

g.9.30

  1. r-ców Jabłońskich, Rupińskich, Izydora i Grzegorza Jabłońskich
  2. r-ców Gutowskich
  3. Jerzego, Lucynę, Jana Jasińskich

g.11.00

 1. Jadwigę, Eugeniusza, Mariusza Raczyńskich
 2. Zdzisława i Teresę Kędziorskich
 3. Stefanię i Mieczysława Szymańskich
 4. R-ców Stanisława i Jadwigę Miazgowskich i Sławomira

 

 

 

 

 

 

 

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz
czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Liturgia na dziś

Kanał YouTube
Archiwum