image002

Wypominki. Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.
Zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach, czy na stronie parafialnej, i potem głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia. Usłyszenie ich w kościele, czy przeczytanie na stronie parafialnej przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my. Nie są samotni!

Wdzięczność jest pamięcią serca. Oto nasza pamięć o drogich nam zmarłych w parafii św. Stanisława BM w Strzygach.
Naszym modlitwom polecają się dusze biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dobrodziejów, ofiarodawców, fundatorów naszej parafii, poległych w obronie ojczyzny i wiary, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.
Módlmy się także za zmarłych: Zdzisława Jastrzębskiego, cr. Jastrzębskich, Rucińskich, Lalaków oraz Ewę Ziółek, Adama Bętlejewskiego

Ze Strzyg:
8.00
1. Piotra i Mieczysława Brodzińskich, Rodziców, siostrę Jadwigę, braci Ryszarda, Tadeusza, Jana Henrykowskich, r-ców Kułakowskich
2. r-ców Janinę i Henryka Sumińskich, Mieczysławę Słodowską
3. Sabinę Rempuszewską i dziadków Kowalskich
4. Wincentego Łasińskiego, Wiesława Łasińskiego, Wandę i Kazimierza Zielińskich
5. c.r. Aranowskich, Wydrzyńskich, Paterewiczów, Curyłło, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
6. Stanisława Gawrońskiego, r-ców Gawrońskich i Żulewskich
7. Jana, Stefana, Stanisławę Wróblewskich, Karola Rupińskiego, Franciszka i Czesławę Ornowskich
8. Krystynę, Józefa i Grzegorza Rempuszewskich
9. Władysława Bilińskiego

9.30
1. Stefana Borkowskiego i Janinę Rakowską
2. Helenę Dębowską, Józefa Dębowskiego, Feliksę Lulińską, Mariana Lulińskiego
3. Ignacego, Mariannę, Tadeusza, Politowskich, Wiktorię i Aleksandra Wiśniewskich,Stanisława Rychlickiego Jadwigę i Teresę Kucińskie
4. Patryka Fudałę
5. Patryka Skowrońskiego i c.r Wisniewskich
6. Marka Rempuszewskiego
7. Jerzego i Kazimierza Fijałkowskich
9. Danielę Politowską

11.00
1. Mariannę i Eugeniusza Rempuszewskiego
2. Helenę i Izydora Wiśniewskich, Jadwigę i Tadeusza Bejgier, dziadków Wiśniewskich, Sędzików, Danielę i Zofię Wiśniewskich, ks. Jana Adamca i ks. Longina Bilickiego
3. Antoninę, Bolesława i Krzysztofa Krajewskich
4. Barbarę i Eugeniusza Wojciechowskich, Helenę i Czesława Koprowskich, Halinę i Leona Koprowskich
5. R-ców Jadwigę i Feliksa Śledzianowskich, Stanisława Śledzianowskiego, Krystynę i Antoniego Domagalskich
6. Roberta Hys
7. Czesława i Halinę Topolewskich
8. Jana, Piotra, Marię, Telesfora Pętlickich, dziadków Dębowskich, Karolinę Pętlicką
9. Kamilę i Czesława Brodowskich, Henryka Brodowskiego, Władysławę i Bolesława Trędewicz
10. Czesława i Stanisławę Wędrowskich
11. C.r Brudeckich, teściów Sosnowskich, Kazmierza Sosnowskiego

Z Długiego:
8.00
1. Damiana Malachińskiego
2. Adama Śmiechowskiego
3. Jana i Krzysztofa Góreckich
4. C.r. Okońskich
5. r-ców Władysławę i Edwarda Gietka, brata Jerzego, dziadków Adama i Józefę Gietka
6. Józefa, Mieczysławę, Franciszka Marcińczyk
7. Sewerynę Talar R-ców i rodzeństwo Talar, r-ców Głodowskich
8. R-ców Goźlińskich, Kuczkowskich, Ryszarda Kuczkowskiego
9. Stanisława i Halinę Kropkowskich, Jana, Zygmunta i Władysławę Murawskich

9.30
1. Henryka, Pelagię i Franciszka Murawskich, Stanisława i Mirosławę Zaleśkiewicz, Jadwigę Gawrońską, Stefana Głowackiego
2.  Romana Koryckiego, Lecha Rempuszewskiego
3.  Teklę i Zenona Żulewskich, r-ców Mucha, wujostwo Malinowskich, Jana Malinowskiego
4. Adolfę i Józefa Gurzkowskich,
5. Barbarę i Pawła Łapkiewicz, c.r. Łapkiewicz i c.r. Derkowskich
6. Reginę i Jana Borkowskich, Helenę i Stefana Gładysz, Stanisława Gładysz Artura Stankiewicza
7. Teklę i Zenona Żulewskich, r-ców Mucha, wujostwo Malinowskich, Jana Malinowskiego
8. Marka Januszewskiego, Alinę,Ryszarda i Tomasza Januszewskich, Jerzego Płusa, Adama Śledzianowskiego
9. Genowefę Balińską, Dariusza Wojciechowskiego, Bronisławę i Stanisława Kwiatkowskich
10. Jana Bułkowskiego
11. Helenę i Jerzego Czajkowskich, Jana Konopackiego, Henrykę Czajkowską
12. C.r. Fudałów i Kusiów
13. Eleonorę, Wacława, Romana, Krystynę i Jerzego Kaźmierkiewicz, Halinę, Władysławę i Józefa Jankowskich Hildę i Huberta Zakowskich
14. Romualda Rozickiego, r-ców Marczak i teściów Rozickich, dziadków Skowrońskich
15. Krzysztofa Wiśniewskiego i Rodziców z obojga stron
16.Krystynę i Henryka Sędzik, c.r. Królikowskich i Sędzików
17. R-ców i brata Zbigniewa Fudała
18.C.r. Celmer i Radkiewicz
19.Sylwestra Wróblewskiego, r-ców Wróblewskich i Szymańskich, c.r. Szymańskich
20.Jerzego Głowackiego
21. Zofię i Jerzego Płusa
22. Bożenę Milarską, Władysława Milarskiego
23. Teresą Milarską
24. Franciszka Milarskiego

11.00
1. Dziadków Pankowskich, r-ców Irenę i Czesława Dzierżyńskich, brata Zdzisława Dzierżyńskiego, siostry Agnieszkę Komakowską i Teresę Kubicką
2. Stanisławę i Władysława Malinowskich, Helenę i Henryka Syput, Mariolę Wardzyńską i Wiesława Syput, c.r. Syput, Wojciecha Syput
3. Z r-n: Kurosiów, Cernków, Rubaków, Annę Kot, ks. Jana Adamca, ks. Longina Bilickiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i za te dusze, za które nikt się nie modli
4. Kazimierę, Władysławę, Genowefę, Alinę Władysława Głażewskich
5. Janusza, Jadwigę, Czesława Ziółkowskich
6.. Zenobię i Jerzego Domańskich, Romana Syput, Ryszarda, Kazimierę, Jana Oparczyk
7. Romana Kaźmierkiewicza i Macieja Goślickiego, Wacława i Helenę Zielińskich
8. Natalię i Klemensa Lewandowskich, Marię i Franciszka Małeckich
9. Jerzego Grzesiak
10. Apolonię i Józefa Pawłowskich
11. Jerzego Maszkiewicz, Pelagię i Franciszka Murawskich, Helenę i Leona Maszkiewicz
12. Andrzeja Wiśniewskiego, Jana Krelskiego
13. Krystynę i Zygmunta Sielskich
14. Lecha Kropkowskiego

Z Warpalic:
8.00
1. R-ców Mirosławę i Mieczysława Detmer, dziadków Kazimierę i Wincentego Laps, Antoninę Chaber
2. Eugeniusza i Witolda Gietka, Mariannę i Mariana Góralskich, Józefa i Mariannę Łasińskich
3. Helenę, Jana, Stanisława Suchockich i dziadków
4. Józefę i Franciszka Nadolskich,
5. 6. Kazimierza Stencelewskiego, Tadeusza Majchrzaka
7. c.r. Agaciak

9.30

 1. Ryszarda Linowskiego
 2. R-ców Helenę i Wincentego Detmer, Franciszkę i Jana i Rupińskich
 3. Stanisławę i Stanisława, Kazimierę i Władysława Jaros, Łucję, Stefanię i Zygmunta Wiśniewskich
 4. R-ców Mariannę i Mateusza Krajewskich
 5. Janinę i Mieczysława Jankowskich
 6. Ewę Paterewicz

11.00

1.Mariannę i Eugeniusza Mleczewskich
2.Jadwigę i Zygmunta Maciejskich, Franciszkę i Stanisława Głowackich, Leopolda Murawskiego, Bogusławę Aniszewską
3. Franciszkę i Dymitra Mnisz
4. Jana Jędrzejewskiego
5. Henrykę i Zdzisława Osuch

Z Tadajewa:
8.00
1. Bożenę Szymczak
2. Janinę i Franciszka Ramutkowskich

9.30
1. Janinę Rupińską
2. R-ców Ludwikę i Józefa Wardzyńskich, Wandę i Czesława Wiśniewskich
3. Jana Suleckiego, c.r. Suleckich, r-ców Jankowskich
4. Tadeusza Borkowskiego, r-ców Balickich i brata Edmunda
5. Jana i r-ców Sosnowskich, Helenę i Wacława Rutkowskich, Czesława Rupińskiego,
Salomeę i Stanisława Bojanowskich
6. Jana i Natalię Rupińskich

11.00
1. Leszka Zielińskiego, r-ców i dziadków Zielińskich
2. Emilię, Jana, Leszka Dędza
3. Teresę Wojciechowską, r-ców Urszulę i Kazimierza Krajewskich

Z Kłuśna:
8.00
1. Krystynę Słabkowską
2. Helenę i Kazimierza Drozdowskich, Kunegundę i Czesława Sosnowskich
3. Stanisława, Janinę i Jana Barańskich, Janinę i Ludwika Pawłowskich

9.30

  1. Grzegorza Skorupskiego, r-ców Lewandowskich
  2. R-ców Marcjanne i Władysława Brokos
  3. Franciszka Calińskiego, r-ców Kochańskich
  4. Henryka Opałę, r-ców Jana i Mariannę Krajnik
  5. r-ców i braci Marciniak
  6. Antoniego i Mariannę Daniszewskich, Mirosława Góreckiego, Eugeniusza Rutkowskiego

11.00

  1. Mirosława Szmycińskiego, r-ców Szmycińskich i Wiśniewskich
  2. Marię, Tadeusza, Jerzego Kwiatkowskich, dziadków Kwiatkowskich i Cichewicz, Barbarę Michalak
  3. Zygmunta Felka, Józefa Felka, r-ców Suchockich
  4. Andrzeja i Józefa Suchockich, Romana Wiśniewskiego
  5. Krystynę Suchocką
  6. Romana Stankiewicz

Z Sumina

g. 8.00

 1. Stanisława i Wincentę Rupińskich
 2. R-ców Zglińskich, Sliwińskich, Krajewskich, Jana Krajewskiego
 3. Artura Fodrowskiego, Stanisława i Czesławę Szafrańskich

g.9.30

  1. Jana i Irenę Rupińskich, żonę Ewelinę Rupińską
  2. Alojzego Lewandowskiego, Jadwigę i Józefa Rupińskich
  3. Antoniego i Stanisławę Radoszewskich, Jana Chorążego, Mariannę i Antoniego Suleckich, c.r. Pankowskich
  4. R-ców Wacława i Stanisławę, brata Mieczysława Chorążych
  5. Jadwigę, Jana, Zygmunta i Marka Bejgrowicz, r-ców Jana i Genowefę Arentowicz i rodzeństwo
  6. Stefana, Andrzeja Mazanowskich, Wojciecha Wróblewskiego

g.11.00
1. Leokadię, Wincentego, Kazimierza Borowskich, Eugeniusza Gulczyńskiego, ks. Longina Bilickiego, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
2. Helenę i Henryka Rupińskich
3. Romana Barańskiego, Wandę i Władysława Żulewskich
4. Izydora Rupińskiego, dziadków Rupińskich i Prądzyńskich

Z Sumówka:
g.9.30
1. Izydora Jabłońskiego r-ców Rupińskich i Jabłońskich
2. Zdzisława i Teresę Kędziorskich
3. r-ców Gutowskich

g.11.00

1. Jadwigę, Eugeniusza, Mariusza Raczyńskich

 

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz
październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Liturgia na dziś

Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze