image002

Wypominki. Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.
Zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach, czy na stronie parafialnej, i potem głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia. Usłyszenie ich w kościele, czy przeczytanie na stronie parafialnej przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my. Nie są samotni!

Wdzięczność jest pamięcią serca. Oto nasza pamięć o drogich nam zmarłych w parafii św. Stanisława BM w Strzygach.
Naszym modlitwom polecają się dusze biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dobrodziejów, ofiarodawców, fundatorów naszej parafii, poległych w obronie ojczyzny i wiary, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.
Módlmy się także za zmarłych: Zdzisława Jastrzębskiego, cr. Jastrzębskich, Rucińskich, Lalaków.

Ze Strzyg:
8.00
1) Piotra i Mieczysława Brodzińskich, Jadwigę Słodowską, r-ców i braci Ryszarda, Tadeusza, Jana Henrykowskich
2) Wincentego Łasińskiego
3) c.r. Aranowskich, Wydrzyńskich, Paterowiczów
4) Janinę i Henryka Sumińskich
5) Jana i Stanisławę Wróblewskich, Karola Rupińskiego, Franciszka i Czesławę Ornowskich
6) Mieczysławę Zaniecką, r-ców Zygmunta i Czesławę i c.r. Zanieckich
9.30
1) Tadeusza Politowskiego, r-ców Politowskich, r-ców Wiśniewskich, Stanisława Rychlickiego
2) Stefana Borkowskiego
3) Leokadię i Bolesława Drozdowskich
4) Helenę i Józefa Dębowskich, Feliksę i Mariana Lulińskich
5) Jadwigę i Teresę Kucińskie
6) Patryka Skowrońskiego (z Rypina)
7) Antoninę, Bolesława, Krzysztofa Krajewskich
8) Edmunda Borzym, c.r. Krajewskich i Borzymów
9) Eleonorę, Franciszka, Stanisława, Mariannę Sugalskich, Zofię Bąkowską
11.00
1) Józefę i Wiktora Leśniewskich, Czesława Topolewskiego
2) Eugeniusza Rempuszewskiego
3) R-ców Śledzianowskich i brata Stanisława
4) R-ców Halinę i Jana Barańskich, dziadków Stanisławę i Antoniego Karpińskich, dziadków Helenę i Jana Barańskich, Krystynę Karpińską

Z Długiego:
8.00
1) Mieczysława Skrzeczewskiego
2) Sewerynę Talar R-ców i rodzeństwo Talar, r-ców Głodowskich i
3) Kazimierza i c.r. Gładysz
4) Jerzego, Edwarda i r-ców Gietka
5) Edwarda Dudek, Annę i Stefana Dudek,
6) Damiana Malachińskiego
7) Urszulę Krajewską, r-ców Krajewskich i Rutkowskich
8) Stanisława Kropkowskiego, Jana, Zygmunta i Władysławę Murawskich
9) R-ców Goźlińskich, Kuczkowskich, Ryszarda Kuczkowskiego
10) c.r. Okońskich
9.30
1) Stanisławę i Władysława Malinowskich, Helenę i Henryka Syput, Mariolę Wardzyńską
2) Romana Maszkiewicza, r-ców i rodzeństwo Dąbrowskich, Tadeusza i r-ców Śliwińskich
3) R-ców i brata Zbigniewa Fudała
4) Romana Koryckiego, Lecha Rempuszewskiego
5) Adama Śmiechowskiego
6) Zofię i Stanisława Rybka
7) R-ców Ziółkowskich, Marchlewskich, Wandę Marchlewską
8) Henryka, Pelagię i Franciszka Murawskich, Stanisława i Mirosławę Zaleśkiewicz
9) R-ców Stanisława i Elżbietę Koryckich, synów Jerzego i Stanisława
10) Adolfę i Józefa Gurzkowskich
11) C.r. Fudałów i Kusiów
12) R-ców Tadeusza i Genowefę, braci Mieczysława i Eugeniusza Olszewskich
13) Teklę Żulewską, r-ców Mucha, wujostwo Malinowskich
14) Bożenę Milarską
15) Krzysztofa Wiśniewskiego, Tadeusza i Feliksę Wiśniewskich, Bolesława i Mariannę Kopyckich
16) Romualda Rozickiego, r-ców Marczak i Rozickich, dziadków Skowrońskich
17) Genowefę Balińską, Dariusza Wojciechowskiego
18) Jana Bułkowskiego
19) Helenę i Jerzego Czajkowskich
20) Barbarę i Zdzisława Łapkiewicz, c.r. Derkowskich i Cegielskich
21) Sylwestra Wróblewskiego, r-ców Wróblewskich i Szymańskich, c.r. Szymańskich
11.00
1) Ryszarda, Kazimierę i Jana Oparczyk, Romana Syput , Zenobię i Jerzego Domańskich
2) Jacka Niewiadomskiego
3) Jerzego Grzesiak
4) Natalię i Klemensa Lewandowskich, Mariannę Kusińską
5) Kazimierę, Władysława, Genowefę, Władysława Głażewskich
6) Apolonię i Józefa Pawłowskich
7) Andrzeja Wiśniewskiego, Alicję Wiśniewską, Jana Krelskiego
8) R-ców Kalich, Zygfryda Makucha
9) Janusza, Jadwigę, Czesława Ziółkowskich
10) Pelagię i Franciszka Murawskich, Helenę i Leona Maszkiewicz
11) Krystynę Sielską
12) C.r. Kurosiów, Cernków, Rubaków, Annę Kot, ks. Jana Adamca, ks. Longina Bilickiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i za te dusze, za które nikt się nie modli
13) C.r. Szymańskich, Andrzeja Sosnowskiego
14) Dziadków Pankowskich, r-ców Dzierżyńskich, brata Zdzisława, siostry Agnieszkę i Teresę

Z Warpalic:
8.00
1) Mieczysława Detmer
2) R-ców Góralskich, Witolda Gietka, Eugeniusza Gietka
3) Józefę i Franciszka Nadolskich
4) Mariannę Mleczewską
5) Józefa i Mariannę Łasińskich
6) Helenę, Jana, Stanisława Suchockich, dziadków
7) Kazimierza Stencelewskiego, Tadeusza Majchrzaka
8) c.r. Agaciak
9) r-ców Kazimierę i Alfonsa Ostrowskich
9.30
1) Kazimierę i Wincentego Laps
2) Wincentego i Władysławę Agaciak, Antoniego Sijka
3) Stanisławę i Stanisława, Kazimierę i Władysława Jaros, Łucję i Stefanię Wiśniewskie
4) Ewelinę Rupińską, r-ców Jana i Irenę Rupińskich
5) R-ców Helenę i Wincentego Detmer, Jana i Franciszkę Rupińskich
6) Jana Jędrzejewskiego
7) R-ców Mariannę i Mateusza Krajewskich
9) Ewę Paterewicz

11.00
1) Jana i Sabinę Zaborowskich, c.r. Grabowskich i Zaborowskich
2) Jadwigę i Zygmunta Maciejskich, Leopolda Murawskiego, Bogusławę Aniszewską, Antoninę i Józefa Maciejskich
3) Franciszkę i Dymitra Mnisz
4) Franciszkę i Stanisława Głowackich

Z Tadajewa:
8.00
1) Janinę i Franciszka Ramutkowskich
9.30
1) Jana Suleckiego, c.r. Suleckich, r-ców Jankowskich
2) r-ców Balickich
3) Janinę Rupińską
4) R-ców Ludwikę i Józefa Wardzyńskich, Wandę i Czesława Wiśniewskich
11.00
1) Emilię, Jana, Leszka Dędza
2) R- ców Mieczysława i Honoratę Barańskich, męża Zenona Tarantowicz
3) Leszka Zielińskiego, r-ców i dziadków Zielińskich
4) r-ców Weronikę i Franciszka Sternickich, Mieczysława i Józefa Wardzyńskich, Mariannę i Franciszka Wardzyńskich,
5) Teresę Wojciechowską
6) Jana i r-ców Sosnowskich, Wacława i Helenę Rutkowskich, Stanisława i Salomeę Bojanowskich, Czesława Rupińskiego

Z Kłuśna:
8.00
1) Jana i Janinę Barańskich
9.30
1) Grzegorza Skorupskiego, r-ców Lewandowskich
2) r-ców i braci Marciniak
3) Mirosława Góreckiego Antoniego i Mariannę Daniszewskich, , Eugeniusza Rutkowskiego
4) Henryka Opałę
5) Franciszka Calińskiego, r-ców Kochańskich
6) Marcjannę i Władysława Brokos
7) Jana Śliwińskiego
8) Urszulę i Ryszarda Gąsiorowskich, Mirosława Gąsiorowskiego
11.00
1) Zygmunta Felka. r-ców Suchockich
2) Józefa Felka
3) Mirosława Szmycińskiego, Józefa i Kamilę Szmycińskich, Zenona i Bronisławę Wiśniewskich
4) r-ców Kwiatkowskich i Cichewicz, Tadeusza i Jerzego Kwiatkowskich, Barbarę Michalak, Marię Kwiatkowską
5) Andrzeja i Józefa Suchockich

Z Sumina:
9.30
1) Antoniego Radoszewskiego, Jana i Mariannę Suleckich, c.r. Pankowskich i Chorążych
2) C.r. Brzezińskich, Rupińskich, Bożenę Rupińską
11.00
1) Wojciecha Bytner
2) Wincentego i Kazimierza Borowskich, Eugeniusza Gulczyńskiego

Z Sumówka:
9.30
1) r-ców Gutowskich
2) r-ców Rupińskich, Jabłońskich, Izydora Jabłońskiego
3) Edwardę i Józefa Szcześniak
4) Wojciecha Kalinowskiego i Henryka Typiaka
5)Jadwigę, Eugeniusza, Mariusza Raczyńskich
11.00
1) Apolonię, Franciszka, Cecylię i dziadków Pełka

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 493 80 29
56 498 42 65 (zastępczy)
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 16.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
czynna w dni powszednie
oprócz poniedziałku
przez pół godziny po Mszy św.

Kalendarz
Grudzień 2017
P W Ś C P S N
« Lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Liturgia na dziś

Losowe Foto
Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze