image002

Wypominki. Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.
Zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach, czy na stronie parafialnej, i potem głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia. Usłyszenie ich w kościele, czy przeczytanie na stronie parafialnej przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my. Nie są samotni!

Wdzięczność jest pamięcią serca. Oto nasza pamięć o drogich nam zmarłych w parafii św. Stanisława BM w Strzygach.
Naszym modlitwom polecają się dusze biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dobrodziejów, ofiarodawców, fundatorów naszej parafii, poległych w obronie ojczyzny i wiary, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.
Módlmy się także za zmarłych: Zdzisława Jastrzębskiego, cr. Jastrzębskich, Rucińskich, Lalaków.

Ze Strzyg:
8.00
1) Syna Piotra i męża Mieczysława Brodzińskich, Rodziców, braci Ryszarda, Tadeusza, Jana Henrykowskich, r-ców Kułakowskich
2) Stanisława Gawrońskiego
3) c.r. Aranowskich, Wydrzyńskich, Paterowiczów, Curyłło, dusze w czyśćcu cierpiące
4) Wincentego Łasińskiego, Kazimierza Zielińskiego
5) Mirosławę Piwczyńską, c.r. Pawłowskich
6) Janinę i Henryka Sumińskich
7) Józefa, Krystynę i Grzegorza Rempuszewskich
8) Jana, Stefana, Stanisławę Wróblewskich, Karola Rupińskiego, Franciszka i Czesławę Ornowskich
9) Marka Rochnowskiego

9.30
1) ) Stefana Borkowskiego
2) Tadeusza, r-ców Politowskich, Wiśniewskich, Stanisława Rychlickiego
3) Antoninę, Bolesława, Krzysztofa Krajewskich
4) Helenę i Józefa Dębowskich, Feliksę i Mariana Lulińskich
5) Jadwigę i Teresę Kucińskie
6) Kamilę i Czesława Brodowskich, Władysławę i Bolesława Trędewicz, Henrykę i Zdzisława Osuch
7) Eleonorę, Franciszka, Stanisława, Mariannę Sugalskich, Zofię Bąkowską
8) Mariannę i Tadeusza Mleczewskich
9) Patryka Skowrońskiego
10) Marka Rempuszewskiego

11.00
1) Eugeniusza Rempuszewskiego
2) R-ców Śledzianowskich i Stanisława, r-ców Krystynę i Antoniego Domagalskich, bratową Renatę
3) Sabinę Rempuszewską, dziadków Rempuszewskich
4) Barbarę i Eugeniusza Wojciechowskich, Helenę i Henryka Rupińskich, Helenę i Czesława Koprowskich, Franciszkę i Wacława Stasiakiewicz, Kazimierza i Jadwigę Koprowskich, Leona Koprowskiego, Jana i Mariannę Wojciechowskich, Stanisława Wojciechowskiego, Pawła Smólskiego
5) Czesławę i Franciszka Ornowskich, dziadków Ornowskich, dziadków Gołotów, c.r. Gołotów, Ryszarda Szymańskiego, Wojciecha Stencelewskiego, Romana Jaworskiego, Ryszarda i Irenę Listkowskich
6) c.r. Brudeckich, teściów Sosnowskich, dz. Żurawskich, męża Kazimierza Sosnowskiego
7)Zofię i Zdzisława Krelskich
8) Ewelinę Rupińską
9) Helenę i Izydora Wiśniewskich, dziadków Wiśniewskich
10) Honoratę i Ryszarda Szymczak
11) Stanisławę i Czesława Wędrowskich

Z Długiego:
8.00
1)  Damiana Malachińskiego
2) Sewerynę Talar R-ców i rodzeństwo Talar, r-ców Głodowskich
3) r-ców Władysławę i Edwarda Gietka, brata Jerzego, dziadków Adama i Józefę Gietka
4) Edwarda Dudek, Annę i Stefana Dudek,
5) Mieczysława Skrzeczewskiego
6) Urszulę Krajewską, r-ców Krajewskich i Rutkowskich
7) Stanisława Kropkowskiego, Jana, Zygmunta i Władysławę Murawskich
8) Kazimierza Gładysz, c.r. Gładysz
9) Zofię i Kazimierza Bożejewicz, dz. Bilickich
10) Danielę Biernacką
11) C.r. Okońskich
12) Janinę i Jana Rumińskich, Zdzisława Jasińskiego, Edwarda Góreckiego
13) Zofię i Ignacego Rakowskich
14) r-ców Halinę i Romana Sędzik i ich synów Leszka i Stasia, r-ców z obojga stron, Mariannę i Józefa Sędzik, Elżbietę i Mieczysława Jankowskich, Jana Malinowskiego – od Kazika ze Sląska

9.30
1) Stanisławę i Władysława Malinowskich, Helenę i Henryka Syput, Mariolę Wardzyńską, c.r. Syput
2) Romana Maszkiewicza, r-ców i rodzeństwo Dąbrowskich, Tadeusza i r-ców Śliwińskich
3) R-ców i brata Zbigniewa Fudała
4) Adama Śmiechowskiego
5) Henryka, Pelagię i Franciszka Murawskich, Stanisława i Mirosławę Zaleśkiewicz
6) Adolfę i Józefa Gurzkowskich
7) Teklę i Zenona Żulewskich, r-ców Mucha, wujostwo Malinowskich
8) Barbarę i Jadwigę Łapkiewicz, c.r. Derkowskich i Łapkiewicz
9) R-ców i dziadków Kalich, Zygfryda Makucha
10) r-ców Kowalewskich, Teodozję i Adama, Stanisława Niewiadomskiego
11) Romana Koryckiego, Lecha Rempuszewskiego
12) R-ców Ziółkowskich, Marchlewskich, Krystynę Marchlewską
13) Jana Konopackiego, Henrykę Czajkowską
14) Bożenę Milarską
15) Genowefę Balińską, Dariusza Wojciechowskiego
16) Krzysztofa Wiśniewskiego, r-ców Wiśniewskich i Kopyckich
17) Helenę i Stefana Gładysz, Reginę i Jana Borkowskich, Artura Stankiewicza
18) Romualda Rozickiego, r-ców Marczak i Rozickich, dziadków Skowrońskich
19) Jana, Andrzeja, dziadków Dunajskich
20) Helenę i Jerzego Czajkowskich
21) R-ców Honoratę i Czesława Kilanowskich, dziadków z obojga stron, Sławomira Federowicza
22) c.r. Fudałów i Kusiów
23) Jana Bułkowskiego
24) Jana i Mariannę Śliweckich, Stanisława Gorczyckiego
25) Jerzego Głowackiego
26) Zdzisława i Janusza Wolfram
27) Krystynę i Jerzego Kaźmierkiewicz, Hildę i Huberta Zakowskich, Władysławę i Józefa Jankowskich
28) Sylwestra Wróblewskiego, r-ców Wróblewskich i Szymańskich, c.r. Szymańskich
29) C.r. Celmer i Radkiewicz
30) Jerzego Płusa
31) Helenę, Tadeusza, Józefa Wiśniewskich

11.00
1) Ryszarda, Kazimierę, Jana Oparczyk, Romana Syput , Zenobię i Jerzego Domańskich
2) Natalię i Klemensa Lewandowskich, Mariannę Kusińską
3) Kazimierę, Władysławę, Genowefę, Alinę Władysława Głażewskich
4) Andrzeja Wiśniewskiego, Alicję Wiśniewską, Jana Krelskiego
5) Janusza, Jadwigę, Czesława Ziółkowskich
6) Pelagię i Franciszka Murawskich, Helenę i Leona Maszkiewicz
7) Romana Kaźmierkiewicza i Macieja Goślickiego
8) Dziadków Pankowskich, r-ców Dzierżyńskich, brata Zdzisława Dzierżyńskiego, siostry Agnieszkę Komakowską i Teresę Kubicką
9) Helenę i Wacława Zielińskich
10) Jerzego Grzesiak
11) Danutę i Ryszarda Wybawińskich
12) Apolonię i Józefa Pawłowskich
13) Zofię i Zdzisława Krelskich
14) r- ców Stanisława i Elżbietę Koryckich oraz synów Jerzego i Stanisława, Juliannę i Franciszka Betlejewskich
15) R-ców, rodzeństwo, dziadków z r-n: Cernków, Kurosiów, Rubaków, Annę Kot, ks. Jana Adamca, ks. Longina Bilickiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i za te dusze, za które nikt się nie modli
16) Krystynę Sielską
17) Krystynę i Jerzego Kaźmierkiewicz

Z Warpalic:
8.00
1) Mieczysława Detmer
2) Mariannę i Mariana Góralskich, Witolda i Eugeniusza Gietka
3) Józefę i Franciszka Nadolskich
4) Mariannę Mleczewską
5) Józefa i Mariannę Łasińskich
6) Helenę, Jana, Stanisława Suchockich, dziadków
7) Kazimierza Stencelewskiego, Tadeusza Majchrzaka
8) r-ców Kazimierę i Alfonsa Ostrowskich, r-ców Zwifka
9) c.r. Agaciak
10) Mariolę Paterewicz

9.30
1) Kazimierę i Wincentego Laps
2) Wincentego i Władysławę Agaciak, Antoniego i Irenę Sijka
3) Stanisławę i Stanisława, Kazimierę i Władysława Jaros, Łucję, Stefanię i Zygmunta Wiśniewskich
4) Helenę i Wincentego Detmer, Franciszkę i Jana i  Rupińskich
5) Jana Jędrzejewskiego, r-ców Mariannę i Mateusza Krajewskich
6) r-ców Janinę i Mieczysława Jankowskich

11.00
1) Jana i Sabinę Zaborowskich, c.r. Grabowskich i Zaborowskich
2) Jadwigę i Zygmunta Maciejskich, Bogusławę Aniszewską, Leopolda Murawskiego, Franciszkę i Stanisława Głowackich
3) Franciszkę i Dymitra Mnisz, dusze w czyśćcu cierpiące
4) Bogusława Paterewicz
5) Mieczysława Murawskiego

Z Tadajewa:

9.30
1) Jana Suleckiego, c.r. Suleckich, r-ców Jankowskich
2) Tadeusza Borkowskiego, r-ców Balickich i brata Edmunda
3) Janinę Rupińską
4) R-ców Ludwikę i Józefa Wardzyńskich, Wandę i Czesława Wiśniewskich
5) Franciszka i Mariannę Wardzyńskich, Józefa i Mieczysława Wardzyńskich, Weronikę i Franciszka Sternickich
6) Jana i Natalię Rupińskich, Halinę Dąbrowską

11.00
1) Leszka Zielińskiego, r-ców i dziadków Zielińskich
2) Emilię, Jana, Leszka Dędza R- ców Mieczysława i Honoratę Barańskich, męża Zenona Tarantowicz
3) Jana i r-ców Sosnowskich, Helenę i Wacława Rutkowskich, Salomeę i Stanisława Bojanowskich, Czesława Rupińskiego
4) Teresę Wojciechowską
5) Janinę i Franciszka Ramutkowskich

Z Kłuśna:
8.00
1) Krystynę Słabkowską
2) Jana i Janinę Barańskich, Stanisława Barańskiego
3) Kunegundę i Czesława Sosnowskich, Helenę i Kazimierza Drozdowskich

9.30
1) Jana Śliwińskiego
2) Grzegorza Skorupskiego, r-ców Lewandowskich
3) r-ców i braci Marciniak
4) Henryka Opałę
5) Antoniego i Mariannę Daniszewskich, Mirosława Góreckiego, Eugeniusza Rutkowskiego
6) Franciszka Calińskiego, r-ców Kochańskich
7) r-ców Marcjannę i Władysława Brokos
8) Tadeusza Rybkę, Helenę Cieciórską

11.00
1) Mirosława Szmycińskiego, Józefa i Kamilę Szmycińskich, Zenona i Bronisławę Wiśniewskich
2) Zygmunta Felka, r-ców Suchockich, Józefa Felka
3) Marię, Tadeusza, Jerzego Kwiatkowskich, dziadków Kwiatkowskich i Cichewicz, Barbarę Michalak
4) Andrzeja i Józefa Suchockich, Romana Wiśniewskiego

Z Sumina:
8.00
1) Artura Fodrowskiego
2) Stanisława i Czesławę Szafrańskich

9.30
1) Antoniego Radoszewskiego, Jana Chorążego, Mariannę, Antoniego Suleckich, c.r. Chorążych
2) Bożenę Brzezińską, c.r. Brzezińskich i Rupińskich,
3) Tomasza i Gabriela Szwarc
4) R-ców Wacława i Stanisławę, brata Mieczysława Chorążych
5) Stefana, Andrzeja Mazanowskich, Wojciecha Wróblewskiego
6) r-ców Jana i Genowefę Arentowicz i rodzeństwo, Jana, Zygmunta i Marka Bejgrowicz
7) Mariannę, Ludwika Bartoszewskich, Józefę, Władysława, Ignacego Więciorkowskich, Stanisławę, Władysława Jungiewicz

11.00
1) Wincentego i Kazimierza Borowskich, Eugeniusza Gulczyńskiego
2) Jana i Irenę Rupińskich
3) Leokadię i Czesława Łapkiewicz
4) C.r. Szalkowskich i Kempkowskich
5) Wandę i Władysława Żulewskich

Z Sumówka:
9.30
1) r-ców Rupińskich i Jabłońskich, Izydora Jabłońskiego
2)  Edwardę i Józefa Szcześniak
3) r-ców Gutowskich
4) Jadwigę, Eugeniusza, Mariusza Raczyńskich

11.00
1) Apolonię, Franciszka, Cecylię, Jana, Małgorzatę, Antoniego Pełka
2) Zdzisława i Teresę Kędziorskich
3) Antoniego Kalinowskiego, Wojciecha Kalinowskiego i Barbarę Kalinowską, Henryka Typiaka

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę pół godziny po Mszy o g. 11.00.

Kalendarz
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
« Sie    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Liturgia na dziś

Losowe foto
Z GĂłry Oliwnej
OgrĂłd Biblijny w Myczkowcach
Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze