image002

Wypominki. Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.
Zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach, czy na stronie parafialnej, i potem głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia. Usłyszenie ich w kościele, czy przeczytanie na stronie parafialnej przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my. Nie są samotni!

Wdzięczność jest pamięcią serca. Oto nasza pamięć o drogich nam zmarłych w parafii św. Stanisława BM w Strzygach.
Naszym modlitwom polecają się dusze biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dobrodziejów, ofiarodawców, fundatorów naszej parafii, poległych w obronie ojczyzny i wiary, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.
Módlmy się także za zmarłych: Zdzisława Jastrzębskiego, cr. Jastrzębskich, Rucińskich, Lalaków.

Ze Strzyg:
8.00
1. Piotra i Mieczysława Brodzińskich, Rodziców, braci Ryszarda, Tadeusza, Jana Henrykowskich, r-ców Kułakowskich
2. r-ców Janinę i Henryka Sumińskich, Mieczysławę Słodowską
3. Józefę i Wincentego Słodowskich
4. Helenę i Czesława Koprowskich, Barbarę i Eugeniusza Wojciechowskich, Helenę i Henryka Rupińskich, , Franciszkę i Wacława Stasiakiewicz
5. Wincentego Łasińskiego, Wandę i Kazimierza Zielińskich
6. Sabinę i dziadków Rempuszewskich, r-ców Kowalskich
7. Kazimierza Stencelewskiego, Tadeusza Majchrzaka
8. Stanisława Gawrońskiego, r-ców Gawrońskich i Żulewskich
9. Jana, Stefana, Stanisławę Wróblewskich, Karola Rupińskiego, Franciszka i Czesławę Ornowskich
10. Józefa, Krystynę i Grzegorza Rempuszewskich

9.30
1. Stefana Borkowskiego i Janinę Rakowską
2. Tadeusza, Ignacego i Mariannę Politowskich, Aleksandra i Wiktorię Wiśniewskich,
3. Stanisława Rychlickiego
4. Jadwigę i Teresę Kucińskie
5. Leokadię i Bolesława Drozdowskich
6. Patryka Skowrońskiego
7. Ewelinę Rupińską
8. Helenę i Józefa Dębowskich
9. Feliksę i Mariana Lulińskich
10. c.r. Aranowskich, Wydrzyńskich, Paterowiczów, Curyłło
11. Marka Rempuszewskiego
12. Eleonorę, Franciszka, Stanisława, Mariannę Sugalskich, Zofię Bąkowską
13. Patryka Fudałę

11.00
1. Jadwigę, Feliksa, Stanisława Śledzianowskich
2. Eugeniusza Rempuszewskiego
3. Teresę Kwiatkowską. Kazimierę i Wacława Zaleśkiewicz, Mariannę Sugalską
4. Helenę i Izydora Wiśniewskich, Jadwigę i Tadeusza Bejgier, dziadków Wiśniewskich, Sędzików, Danielę i Zofię Wiśniewskich, ks. Jana Adamca i ks. Longina Bilickiego
5. Antoninę, Bolesława i Krzysztofa Krajewskich
6. Czesława i Stanisławę Wędrowskich
7. Honoratę i Ryszarda Szymczak
8. Jana, Piotra, Marię, Teofila Pętlickich, dziadków Dębowskich
9. Kamilę i Czesława Brodowskich, Władysławę i Bolesława Trędewicz

Z Długiego:
8.00
1. Damiana Malachińskiego
2. Adama Śmiechowskiego
3. Jana i Krzysztofa Góreckich
4. Mieczysława Skrzeczewskiego
5. r-ców Władysławę i Edwarda Gietka, brata Jerzego, dziadków Adama i Józefę Gietka
6. Sewerynę Talar R-ców i rodzeństwo Talar, r-ców Głodowskich
7. R-ców Goźlińskich, Kuczkowskich, Ryszarda Kuczkowskiego
8. Edwarda Dudek, Annę i Stefana Dudek
9. Kazimierza Gładysz, c.r. Gładysz
10. Stanisława i Halinę Kropkowskich, Jana, Zygmunta i Władysławę Murawskich
11. Teresę i Franciszka Wiśniewskich
12. C.r. Okońskich
13. Janinę i Jana Rumińskich, Zdzisława Jasińskiego, Edwarda Góreckiego
14. Zofię i Kazimierza Bożejewicz, dz. Bilickich
15. Danielę Biernacką
16. Zofię i Ignacego Rakowskich

9.30
1. Stanisławę i Władysława Malinowskich, Helenę i Henryka Syput, Mariolę i Wiesława Syput, c.r. Syput
2. Zofię i Stanisława Rybka, Kazimierę Chojnacką, c.r
3. Henryka, Pelagię i Franciszka Murawskich, Stanisława i Mirosławę Zaleśkiewicz
4. Jana Bułkowskiego
5. Romana Koryckiego, Wojciecha Lecha Rempuszewskiego
6. Teklę i Zenona Żulewskich, r-ców Mucha, wujostwo Malinowskich, Jana Malinowskiego
7. Adolfę i Józefa Gurzkowskich, Antoninę, Bolesława i Krzysztofa Krajewskich
8. Romana Maszkiewicza, r-ców Dąbrowskich, Tadeusza i r-ców Śliwińskich
9. Stanisława Niewiadomskiego r-ców Adama i Teodozję Kowalewskich
10. Pawła, c.r. Łapkiewicz i c.r. Derkowskich
11. Jana Wiesława Konopackiego, Henrykę Czajkowską
12. Andrzeja Wiśniewskiego, Alicję Wiśniewską, Jana Krelskiego, Zofię i Zdzisława Krelskich
13. R-ców i brata Zbigniewa Fudała
14. Reginę i Jana Borkowskich, Helenę i Stefana Gładysz, Artura Stankiewicza
15. Genowefę Balińską, Dariusza Wojciechowskiego, Bronisławę i Stanisława Kwiatkowskich
16. Bożenę Milarską
17. Helenę i Jerzego Czajkowskich
18. Krzysztofa Wiśniewskiego, r-ców z obojga stron
19. Romualda Rozickiego, r-ców Marczak i Rozickich, dziadków Skowrońskich
20. C.r. Celmer i Radkiewicz
21. C.r. Fudałów i Kusiów
22. Jana i Mariannę Śliweckich, Stanisława Gorczyckiego
23. Eleonorę, Wacława, Romana, Krystynę i Jerzego Kaźmierkiewicz, Halinę, Władysławę i Józefa Jankowskich Hildę i Huberta Zakowskich
24. Lecha Kropkowskiego
25. Wojciecha Syput
26. Sylwestra Wróblewskiego, r-ców Wróblewskich i Szymańskich, c.r. Szymańskich
27. Jerzego Głowackiego
28. Zdzisława i Janusza Wolfram
29. Jerzego Płusa
30. Helenę, Tadeusza, Józefa Wiśniewskich
31. Genowefę Makuch
32. R-ców Honoratę i Czesława Kilanowskich, dziadków z obojga stron, szwagra Sławomira Federowicza

11.00
1. Dziadków Pankowskich, r-ców Dzierżyńskich, Zdzisława Dzierżyńskiego, Agnieszkę Komakowską i Teresę Kubicką
2. z r-n: Kurosiów, Cernków, Rubaków, Annę Kot, ks. Jana Adamca, ks. Longina Bilickiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i za te dusze, za które nikt się nie modli
3. Urszulę i Kazimierza Krajewskich, dz. Rutkowskich i Krajewskich
4. Halinę i Józefa Niewiadomskich, c.r. Kordeckich i Niewiadomskich
5. Natalię i Klemensa Lewandowskich
6. Kazimierę, Władysławę, Genowefę, Alinę Władysława Głażewskich
7. Janusza, Jadwigę, Czesława Ziółkowskich
8. Pelagię i Franciszka Murawskich, Helenę i Leona Maszkiewicz
9. Jerzego Grzesiak
10. Zenobię i Jerzego Domańskich, Romana Syput, Ryszarda, Kazimierę, Jana Oparczyk
11. Helenę i Andrzeja Sosnowskich
12. Romana Kaźmierkiewicza i Macieja Goślickiego, Wacława i Helenę Zielińskich
13. Apolonię i Józefa Pawłowskich
14. Krystynę i Zygmunta Sielskich

Z Warpalic:
8.00
1. R-ców Mirosławę i Mieczysława Detmer, dziadków Kazimierę i Wincentego Laps
2. Józefa i Mariannę Łasińskich
3. Helenę, Jana, Stanisława Suchockich i dziadków
4. Józefę i Franciszka Nadolskich, Mariannę i Mariana Góralskich, Eugeniusza i Witolda Gietka
5. R-ców Kazimierę i Alfonsa Ostrowskich
6. Kazimierza Stencelewskiego, Tadeusza Majchrzaka
7. c.r. Agaciak
8. Mariolę Paterewicz

9.30
1. r-ców Helenę i Wincentego Detmer, Franciszkę i Jana i Rupińskich
2. Ewę Paterewicz
3. Stanisławę i Stanisława, Kazimierę i Władysława Jaros, Łucję, Stefanię i Zygmunta Wiśniewskich
4. R-ców Mariannę i Mateusza Krajewskich
5. Jana Jędrzejewskiego

11.00
1. Jadwigę i Zygmunta Maciejskich, , Leopolda Murawskiego, Franciszkę i Stanisława Głowackich, Bogusławę Aniszewską
2. Sabinę i Jana Zaborowskich, c.r. Grabowskich i Zaborowskich
3. Franciszkę i Dymitra Mnisz
4. Henrykę i Zdzisława Osuch

Z Tadajewa:
8.00
1. +Teresę Głodowską, c.r. Głodowskich

9.30
1. Janinę Rupińską
2. R-ców Ludwikę i Józefa Wardzyńskich, Wandę i Czesława Wiśniewskich
3. Jana Suleckiego, c.r. Suleckich, r-ców Jankowskich
4. Tadeusza Borkowskiego, r-ców Balickich i brata Edmunda
5. Jana i Natalię Rupińskich

11.00
1. Leszka Zielińskiego, r-ców i dziadków Zielińskich
2. Emilię, Jana, Leszka Dędza
3. R- ców Mieczysława i Honoratę Barańskich, męża Zenona Tarantowicz
3. Jana i r-ców Sosnowskich, Helenę i Wacława Rutkowskich, Salomeę i Stanisława Bojanowskich, Czesława Rupińskiego
4. Teresę Wojciechowską
5. Janinę i Franciszka Ramutkowskich
6. Franciszka i Weronikę Sternickich, Reginę Góralską, Mieczysława Wardzyńskiego, Franciszka i Mariannę Wardzyńskich, Józefa Wardzyńskiego, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Z Kłuśna:
8.00
1. Jana, Janinę, Stanisława Barańskich, r-ców Janinę i Ludwika Pawłowskich
2. Krystynę Słabkowską
3. Helenę i Kazimierza Drozdowskich, Kunegundę i Czesława Sosnowskich

9.30

1. Grzegorza Skorupskiego, r-ców Lewandowskich
2. Antoniego i Mariannę Daniszewskich, Mirosława Góreckiego, Eugeniusza Rutkowskiego
3. Henryka Opałę, r-ców Jana i Mariannę Krajnik
4. Wojciecha Skorupskiego, Tomasza Balickiego, Władysława Skorupskiego
5. r-ców i braci Marciniak
7. Franciszka Calińskiego, Władysława i Leokadię Kochańskich
8. Józefa Arentowicza, Walerię i Jana Markiewicz
9. Jana Śliwińskiego, r-ców Śliwińskich i Rybków
10. r-ców Marcjannę i Władysława Brokos
11. Urszulę, Ryszarda, Mirosława Gąsiorowskich

11.00
1. Mirosława Szmycińskiego, r-ców Szmycińskich i Wiśniewskich
2. Zygmunta Felka, r-ców Suchockich, Józefa Felka
3. Andrzeja i Józefa Suchockich, Romana Wiśniewskiego
4. Marię, Tadeusza, Jerzego Kwiatkowskich, dziadków Kwiatkowskich i Cichewicz, Barbarę Michalak
5. Helenę Cieciórską, Tadeusza Rybka

Z Sumina:
8.00
1. Artura Fodrowskiego, Stanisława i Czesławę Szafrańskich

9.30
1. Jana i Irenę Rupińskich
2. Antoniego Radoszewskiego, Jana Chorążego, Mariannę i Antoniego Suleckich, c.r. Pankowskich
3. Mariannę, Ludwika Bartoszewskich, Józefę, Władysława, Więciorkowskich, Jadwigę, Bernarda, Mieczysława Bartoszewskich, Stanisławę, Władysława Jungiewiczów
4. Bożenę Brzezińską, c.r. Brzezińskich i Rupińskich
5. Urszulę Jabłońską
6. Jadwigę, Jana, Zygmunta i Marka Bejgrowicz, r-ców Jana i Genowefę Arentowicz i rodzeństwo
7. Alojzego Lewandowskiego, Jadwigę i Józefa Rupińskich
8. Tomasza i Gabriela Szwarc
9. R-ców Wacława i Stanisławę, brata Mieczysława Chorążych
10. Stefana, Andrzeja Mazanowskich, Wojciecha Wróblewskiego

11.00
1. Wincentego i Kazimierza Borowskich, Eugeniusza Gulczyńskiego
2. Barbarę i Gabriela Rupińskich, Genowefę i Józefa Rupińskich
3. Leokadię Borowską
4. Izydora Rupińskiego, dziadków Rupińskich i Prądzyńskich
5. Stanisława i Jadwigę Łapkiewicz, Stanisławę Grabowską
6. c.r. Szalkowskich i Kempkowskich
7. Wandę i Władysława Żulewskich

Z Sumówka:
9.30
1. Izydora Jabłońskiego r-ców Rupińskich i Jabłońskich
2. C.r. Pełka, Cecylię, Małgorzatę, Antoniego, Jana i Franciszka Pełka
3. r-ców Gutowskich
4. Edwardę i Józefa Szcześniak
5. Jadwigę, Eugeniusza, Mariusza Raczyńskich
11.00

1. Zdzisława i Teresę Kędziorskich
2. Antoniego Kalinowskiego, Wojciecha Kalinowskiego i Barbarę Kalinowską, Henryka Typiaka
3. Halinę Dąbrowską

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz
Sierpień 2020
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Liturgia na dziś

Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze