image002

Wypominki. Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.
Zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach, czy na stronie parafialnej, i potem głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia. Usłyszenie ich w kościele, czy przeczytanie na stronie parafialnej przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my. Nie są samotni!

Wdzięczność jest pamięcią serca. Oto nasza pamięć o drogich nam zmarłych w parafii św. Stanisława BM w Strzygach.
Naszym modlitwom polecają się dusze biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dobrodziejów, ofiarodawców, fundatorów naszej parafii, poległych w obronie ojczyzny i wiary, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.
Módlmy się także za zmarłych: Zdzisława Jastrzębskiego, cr. Jastrzębskich, Rucińskich, Lalaków.

Ze Strzyg:
8.00
1) Piotra i Mieczysława Brodzińskich, Jadwigę Słodowską, r-ców i braci Ryszarda, Tadeusza, Jana Henrykowskich
2) Wincentego Łasińskiego
3) c.r. Aranowskich, Wydrzyńskich, Paterowiczów
4) Janinę i Henryka Sumińskich
5) Jana i Stanisławę Wróblewskich, Karola Rupińskiego, Franciszka i Czesławę Ornowskich
6) Mieczysławę Zaniecką, r-ców Zygmunta i Czesławę i c.r. Zanieckich
7) Honoratę i Ryszarda Szymczak
9.30
1) Tadeusza Politowskiego, r-ców Politowskich, r-ców Wiśniewskich, Stanisława Rychlickiego
2) Stefana Borkowskiego
3) Leokadię i Bolesława Drozdowskich
4) Helenę i Józefa Dębowskich, Feliksę i Mariana Lulińskich
5) Jadwigę i Teresę Kucińskie
6) Patryka Skowrońskiego (z Rypina)
7) Antoninę, Bolesława, Krzysztofa Krajewskich
8) Edmunda Borzym, c.r. Krajewskich i Borzymów
9) Eleonorę, Franciszka, Stanisława, Mariannę Sugalskich, Zofię Bąkowską
10) r-ców Tadeusza i Mariannę Mleczewskich
11.00
1) Józefę i Wiktora Leśniewskich, Czesława Topolewskiego
2) Eugeniusza Rempuszewskiego
3) R-ców Śledzianowskich i brata Stanisława
4) R-ców Halinę i Jana Barańskich, dziadków Stanisławę i Antoniego Karpińskich, dziadków Helenę i Jana Barańskich, Krystynę Karpińską
5) c.r. Brudeckich, dz. Żurawskich, Kazimierza Sosnowskiego
6) Czesława Wędrowskiego, Stanisława Głodowskiego, Helenę i Edmunda Lewandowskich

Z Długiego:
8.00
1) Mieczysława Skrzeczewskiego
2) Sewerynę Talar R-ców i rodzeństwo Talar, r-ców Głodowskich i
3) Kazimierza i c.r. Gładysz
4) Jerzego, Edwarda i r-ców Gietka
5) Edwarda Dudek, Annę i Stefana Dudek,
6) Damiana Malachińskiego
7) Urszulę Krajewską, r-ców Krajewskich i Rutkowskich
8) Stanisława Kropkowskiego, Jana, Zygmunta i Władysławę Murawskich
9) R-ców Goźlińskich, Kuczkowskich, Ryszarda Kuczkowskiego
10) c.r. Okońskich
11) Władysława i r-ców Pawłowskich i Lewandowskich
12) Kazimierza i Zofię Bożejewicz
13) Janinę i Jana Rumińskich, Zdzisława Jasińskiego, Edwarda Góreckiego, Jana Sińczaka
14) Zofię i Ignacego Rakowskich
9.30
1) Stanisławę i Władysława Malinowskich, Helenę i Henryka Syput, Mariolę Wardzyńską
2) Romana Maszkiewicza, r-ców i rodzeństwo Dąbrowskich, Tadeusza i r-ców Śliwińskich
3) R-ców i brata Zbigniewa Fudała
4) Romana Koryckiego, Lecha Rempuszewskiego
5) Adama Śmiechowskiego
6) Zofię i Stanisława Rybka
7) R-ców Ziółkowskich, Marchlewskich, Wandę Marchlewską
8) Henryka, Pelagię i Franciszka Murawskich, Stanisława i Mirosławę Zaleśkiewicz
9) R-ców Stanisława i Elżbietę Koryckich, synów Jerzego i Stanisława
10) Adolfę i Józefa Gurzkowskich
11) C.r. Fudałów i Kusiów
12) R-ców Tadeusza i Genowefę, braci Mieczysława i Eugeniusza Olszewskich
13) Teklę Żulewską, r-ców Mucha, wujostwo Malinowskich
14) Bożenę Milarską
15) Krzysztofa Wiśniewskiego, Tadeusza i Feliksę Wiśniewskich, Bolesława i Mariannę Kopyckich
16) Romualda Rozickiego, r-ców Marczak i Rozickich, dziadków Skowrońskich
17) Genowefę Balińską, Dariusza Wojciechowskiego
18) Jana Bułkowskiego
19) Helenę i Jerzego Czajkowskich
20) Barbarę i Zdzisława Łapkiewicz, c.r. Derkowskich i Cegielskich
21) Sylwestra Wróblewskiego, r-ców Wróblewskich i Szymańskich, c.r. Szymańskich
22) Henryka i Marka Robalewskich, r-ców Robalewskich i Głodowskich
23) R-ców Trojanowskich i Jana Konopackiego
24) C.r. Januszewskich
25) Jerzego Głowackiego
26) Sławomira Federowicza, r-ców Honoratę i Czesława Kilanowskich, teściów Teresę i Tomasza Federowicz i Wiesia
27) C.r. Celmer i Radkiewicz
28) Zdzisława i Janusza Wolfram
29) Reginę i Jana Borkowskich, Helenę i Stefana Gładysz, Artura Stankiewicza
30) Bronisławę i Stanisława Wiśniewskich, Ryszarda, Halinę, Leszka Jankowskich, Andrzeja, Teresę, Mieczysława Rakowskich
31) Jerzego Płusa
11.00
1) Ryszarda, Kazimierę i Jana Oparczyk, Romana Syput , Zenobię i Jerzego Domańskich
2) Jacka Niewiadomskiego
3) Jerzego Grzesiak
4) Natalię i Klemensa Lewandowskich, Mariannę Kusińską
5) Kazimierę, Władysława, Genowefę, Władysława Głażewskich
6) Apolonię i Józefa Pawłowskich
7) Andrzeja Wiśniewskiego, Alicję Wiśniewską, Jana Krelskiego
8) R-ców Kalich, Zygfryda Makucha
9) Janusza, Jadwigę, Czesława Ziółkowskich
10) Pelagię i Franciszka Murawskich, Helenę i Leona Maszkiewicz
11) Krystynę Sielską
12) C.r. Kurosiów, Cernków, Rubaków, Annę Kot, ks. Jana Adamca, ks. Longina Bilickiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i za te dusze, za które nikt się nie modli
13) C.r. Szymańskich, Andrzeja Sosnowskiego
14) Dziadków Pankowskich, r-ców Dzierżyńskich, brata Zdzisława, siostry Agnieszkę i Teresę
15) R-ców Danutę i Ryszarda Wybawińskich

Z Warpalic:
8.00
1) Mieczysława Detmer
2) R-ców Góralskich, Witolda Gietka, Eugeniusza Gietka
3) Józefę i Franciszka Nadolskich
4) Mariannę Mleczewską
5) Józefa i Mariannę Łasińskich
6) Helenę, Jana, Stanisława Suchockich, dziadków
7) Kazimierza Stencelewskiego, Tadeusza Majchrzaka
8) c.r. Agaciak
9) r-ców Kazimierę i Alfonsa Ostrowskich
10) Mariolę Paterewicz
9.30
1) Kazimierę i Wincentego Laps
2) Wincentego i Władysławę Agaciak, Antoniego Sijka
3) Stanisławę i Stanisława, Kazimierę i Władysława Jaros, Łucję i Stefanię Wiśniewskie
4) Ewelinę Rupińską, r-ców Jana i Irenę Rupińskich
5) R-ców Helenę i Wincentego Detmer, Jana i Franciszkę Rupińskich
6) Jana Jędrzejewskiego
7) R-ców Mariannę i Mateusza Krajewskich
9) Ewę Paterewicz
10) Janinę i Mieczysława Jankowskich
11.00
1) Jana i Sabinę Zaborowskich, c.r. Grabowskich i Zaborowskich
2) Jadwigę i Zygmunta Maciejskich, Leopolda Murawskiego, Bogusławę Aniszewską, Antoninę i Józefa Maciejskich
3) Franciszkę i Dymitra Mnisz
4) Franciszkę i Stanisława Głowackich
5) Mieczysława Murawskiego, r-ców Murawskich
6) Bogusława Paterewicz

Z Tadajewa:
8.00
1) Janinę i Franciszka Ramutkowskich
9.30
1) Jana Suleckiego, c.r. Suleckich, r-ców Jankowskich
2) r-ców Balickich i brata Edmunda
3) Janinę Rupińską
4) R-ców Ludwikę i Józefa Wardzyńskich, Wandę i Czesława Wiśniewskich
5) Jana i Natalię Rupińskich
6) Janinę i Juliana Magalskich, Henrykę, Ludwika i Andrzeja Wiśniewskich
11.00
1) Emilię, Jana, Leszka Dędza
2) R- ców Mieczysława i Honoratę Barańskich, męża Zenona Tarantowicz
3) Leszka Zielińskiego, r-ców i dziadków Zielińskich
4) r-ców Weronikę i Franciszka Sternickich, Mieczysława i Józefa Wardzyńskich, Mariannę i Franciszka Wardzyńskich,
5) Teresę Wojciechowską
6) Jana i r-ców Sosnowskich, Wacława i Helenę Rutkowskich, Stanisława i Salomeę Bojanowskich, Czesława Rupińskiego

Z Kłuśna:
8.00
1) Jana i Janinę Barańskich
2) Kunegundę i Czesława Sosnowskich, Helenę i Kazimierza Drozdowskich
9.30
1) Grzegorza Skorupskiego, r-ców Lewandowskich
2) r-ców i braci Marciniak
3) Mirosława Góreckiego Antoniego i Mariannę Daniszewskich, , Eugeniusza Rutkowskiego
4) Henryka Opałę
5) Franciszka Calińskiego, r-ców Kochańskich
6) Marcjannę i Władysława Brokos
7) Jana Śliwińskiego
8) Urszulę i Ryszarda Gąsiorowskich, Mirosława Gąsiorowskiego
9) Helenę Cieciórską i Tadeusza Rybkę
11.00
1) Zygmunta Felka. r-ców Suchockich
2) Józefa Felka
3) Mirosława Szmycińskiego, Józefa i Kamilę Szmycińskich, Zenona i Bronisławę Wiśniewskich
4) r-ców Kwiatkowskich i Cichewicz, Tadeusza i Jerzego Kwiatkowskich, Barbarę Michalak, Marię Kwiatkowską
5) Andrzeja i Józefa Suchockich

Z Sumina:
8.00
1) Stanisława i Czesławę Szafrańskich
9.30
1) Antoniego Radoszewskiego, Jana i Mariannę Suleckich, c.r. Pankowskich i Chorążych
2) C.r. Brzezińskich, Rupińskich, Bożenę Brzezińską
3) R-ców Wacława i Stanisławę, brata Mieczysława Chorążych
4) Jana, Zygmunta i Marka Bejgrowicz, Jana i Genowefę Arentowicz
5) Tomasza i Gabriela Szwarc
11.00
1) Wojciecha Bytner
2) Wincentego i Kazimierza Borowskich, Eugeniusza Gulczyńskiego
3) Czesława i Leokadię Łapkiewicz
4) c.r. Szalkowskich i Kempkowskich
5) Wandę i Władysława Żulewskich
6) Stefana i Andrzeja Mazanowskich, Wojciecha Wróblewskiego

Z Sumówka:
9.30
1) r-ców Gutowskich
2) r-ców Rupińskich, Jabłońskich, Izydora Jabłońskiego
3) Edwardę i Józefa Szcześniak
4) Wojciecha i Barbarę Kalinowskich, Henryka Typiaka
5)Jadwigę, Eugeniusza, Mariusza Raczyńskich
11.00
1) Apolonię, Franciszka, Cecylię i dziadków Pełka
2) Zdzisława i Teresę Kędziorskich

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
Czynna: w dni powszednie oprócz poniedziałku przez pół godziny po Mszy św (wg. ogłoszenia).
W pilnych sprawach kontakt pod nr tel. 663488693

Kalendarz
Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Sie    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Liturgia na dziś

Losowe foto
Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze