image002Krótki przewodnik po intencjach mszalnych w naszej parafii
Jakie są rodzaje intencji mszalnych?
W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji: za żyjących i zmarłych
• jednorazowa – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.
• gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni. „Gregorianka”, to trzydzieści mszy świętych odprawianych codziennie przez kolejne dni w intencji jednej osoby zmarłej za darowanie jej kar w czyśćcu. Geneza tzw. mszy gregoriańskich: Święty Grzegorz Wielki, zanim został papieżem, był opatem klasztoru benedyktynów. Pewnego dnia w jego klasztorze, w celi zmarłego mnicha Justusa, znaleziono trzy złote monety. Reguła zakonna zabraniała mnichom posiadania pieniędzy, składali oni bowiem ślub ubóstwa. Grzegorz zastanawiał się, jak pomóc zmarłemu w oczyszczeniu się z tego grzechu. I wydał polecenie, aby przez trzydzieści kolejnych dni odprawiać Mszę św. w jego intencji. Ostatniego dnia ukazał mu się zmarły Justus i oznajmił, że został uwolniony od mąk czyśćcowych. Od tego czasu, czyli od VI wieku, zwyczaj odprawiania 30 Mszy zwanych gregoriańskimi za duszę zmarłego zaczął się upowszechniać. Mszy gregoriańskiej od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie Kościoła o szczególnej jej skuteczności dla zmarłych cierpiących w czyśćcu. W 1884 r. Kongregacja Odpustów Stolicy Apostolskiej wyjaśniła, że zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą.
• zbiorowa – odprawiana jest w soboty wieczorem (wg ogłoszenia), powiązana jest z Nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Po co zamawiać Mszę świętą?
W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.
Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?
Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu. Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba. Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.
Jak zamówić intencję mszalną?
Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii przed i po każdej Mszy świętej oraz w kancelarii. Można też zmawiać przez telefon i e-mail: Tel:  56 498 42 65, e-mail: parafiastrzygi@yahoo.com
Jakie są dostępne terminy odprawiania Mszy św.? Dostępność terminów zależy od pory roku. Najtrudniej o wolne terminy w Święta i Niedzielę. Często można zamówić Mszę św. jeszcze w tym samym tygodniu. Można też zamawiać Msze z większym wyprzedzeniem – najlepiej we wrześniu i październiku
Ile to „kosztuje”?
Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie księży pracujących w parafii. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – ksiądz odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję
Czy można zarezerwować termin odprawienia Mszy św.?
Tak. Termin taki należy potwierdzić najpóźniej na 7 dni przed jego upływem – później rezerwacja zostanie anulowana.

Wypominki. Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.
Zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach, czy na stronie parafialnej, i potem głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia. Usłyszenie ich w kościele, czy przeczytanie na stronie parafialnej przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my.

Wdzięczność jest pamięcią serca. Oto nasza pamięć o drogich nam zmarłych w parafii św. Stanisława BM w Strzygach.
Naszym modlitwom polecają się dusze biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dobrodziejów, ofiarodawców, fundatorów naszej parafii, poległych w obronie ojczyzny i wiary, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.
Módlmy się także za zmarłych: Zdzisława Jastrzębskiego, cr. Jastrzębskich, Rucińskich, Lalaków.

Z Długiego:
1) Urszulę Krajewską, r-ców Krajewskich i Rutkowskich
2) Stanisława Kropkowskiego, Jana, Zygmunta i Władysławę Murawskich
3) Adama Śmiechowskiego
4) Henryka, Pelagię i Franciszka Murawskich, Stanisława i Mirosławę Zaleśkiewicz
5) Antoniego i Andrzeja Szymańskich
6) R-ców Krupińskich i Karwaszewskich
7) Annę i Stefana Dudek,Edwarda Dudek
8) Mieczysława Skrzeczewskiego
9) Edwarda i Jerzego Gietka, r-ców Gietka
10) Janusza, Jadwigę, Czesława Ziółkowskich
11) R-ców Ziółkowskich, Marchlewskich, Wandę Marchlewską
12) Jerzego Głowackiego
13) Stanisławę i Władysława Malinowskich, Helenę i Henryka Syput, Mariolę Wardzyńską
14) Romana Maszkiewicza, r-ców Dąbrowskich, r-ców Śliwińskich, Tadeusza Śliwińskiego
15) Natalię i Klemensa Lewandowskich, Mariannę Kusińską
16) Ryszarda, Kazimierę i Jana Oparczyk, Zenobię i Jerzego Domańskich, Romana Syput
17) R-ców Kalich, Zygfryda Makucha
18) Józefa i Apolonię Pawłowskich
19) R-ców Stanisława i Elżbietę Koryckich, Stanisława Koryckiego
20) R-ców Goźlińskich, Kuczkowskich, Władysława, Stanisława i Ryszarda Kuczkowskich
21) Mieczysławę i Franciszka Marcińczyk, Pelagię i Ignacego Cichorskich
22) R-ców i brata Zbigniewa Fudała
23) Teklę Żulewską, r-ców Mucha, wujostwo Malinowskich
24) Kazimierza i c.r. Gładysz
25) Kazimierę, Władysława, Genowefę, Władysława Głażewskich
26) R-ców i rodzeństwo Talar, r-ców Głodowskich i Sewerynę Talar
27) Dziadków Pankowskich, r-ców Irenę i Czesława Dzierżyńskich, siostrę Agnieszkę Komakowską, siostrę Teresę Kubicką, brata Zdzisława Dzierżyńskiego
28) Jerzego Grzesiak
29) Adolfę i Józefa Gurzkowskich
30) Barbarę i Zdzisława Łapkiewicz, Janinę i Klemensa Derkowskich, Andrzeja i Alicję Balcerowicz, c.r.Cegielskich
31) C.r. Fudałów i Kusiów
32) Zofię i Stanisława Rybka
33) Helenę i Stefana Gładysz, Reginę i Jana Borkowskich, Artura Stankiewicza
34) Tadeusza i Feliksę Wiśniewskich, Bolesława i Mariannę Kopyckich
35) Romualda Rozickiego, r-ców Marczak i Rozickich, dz. Skowrońskich
36) Andrzeja Wiśniewskiego i Jana Krelskiego
37) Bożenę Milarską
38) C.r. Rubaków, Cernków, Kurosiów, Annę Kot, ks. Adamca, ks. Bilickiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i za te dusze, za które nikt się nie modli
39) C.r. Okońskich
40) Henryka i Mariannę Skoczek
41) Pelagię i Franciszka Murawskich, Helenę i Leona Maszkiewicz
42) Jerzego Koryckiego
43) Helenę i Wacława Zielińskich, Romana Kaźmierkiewicz
44) Macieja Goślickiego
45) Mieczysława Góreckiego
46) Jana Konopackiego
47) Józefa Malinowskiego
48) C.R. Celmer i Radkiewiczów
49) Jana Rumińskiego, Zdzisława Jasińskiego, Edwarda Góreckiego, Jana Sińczaka, r-ców Jana Kwiatkowskiego i Stanisławę Szadkowską, Jadwigę Lewandowską
50) Henryka i Marka Robalewskich, r-ców Robalewskich i Głodowskich
51) Kazimierza Bożejewicza, r-ców Bilickich
52) Władysława Pawłowskiego, Salomeę i Bolesława Pawłowskich, Stanisławę i Józefa Lewandowskich
53) Bronisławę i Stanisława Wiśniewskich, Halinę, Leszka i Ryszarda Jankowskich, Teresę, Mieczysława, Andrzeja Rakowskich
54) C.r. Wiwatowskich
55) Marka Januszewskiego
56) Damiana Malachińskiego
57) R-ców Zofię i Ignacego Rakowskich
58) Krystynę Sielską
59) Jana Bułkowskiego

Ze Strzyg:
1) Mieczysława Brodzińskiego, Jadwigę Słodowską, r-ców i braci Ryszarda, Tadeusza, Jana Henrykowskich
2) Wincentego Łasińskiego
3) c.r. Aranowskich, Wydrzyńskich, Paterowiczów
4) Janinę i Henryka Sumińskich
5) Stanisława i Czesławę Szafrańskich, Józefa, Grzegorza i Wojciecha Rempuszewskich
6) Stefana Borkowskiego
7) Jana i Irenę Rupińskich, Ewelinę Rupińską
8) Tadeusza Politowskiego, r-ców Politowskich, r-ców Wiśniewskich, Stanisława Rychlickiego
9) Mieczysławę Zaniecką, Zygmunta i Czesławę Zanieckich, c.r. Zanieckich
10) Czesława Wędrowskiego
11) Leona Koprowskiego
12) Helenę i Henryka Rupińskich, małż. Wacława i Franciszkę Stasiakiewicz
13) Antoninę, Bolesława, Krzysztofa Krajewskich
14) Helenę i Józefa Dębowskich, Feliksę i Mariana Lulińskich
15) Zofię, Leona i Andrzeja Studzińskich, Jana i Natalię Rupińskich
16) Ireneusza Żurawskiego, Jana i Andrzeja Tomaszewicz
17) Jadwigę i Teresę Kucińskie
18) Eugeniusza Rempuszewskiego
19) Helenę i Izydora Wiśniewskich, Jadwigę i Tadeusza Bejgrów
20) R-ców i Stanisława Śledzianowskich, Andrzeja i Anitę Grochockich
21) Eleonorę, Franciszka, Stanisława, Mariannę Sugalskich, Zofię Bąkowską
22) R-ców Helenę i Józefa Brudeckich, dziadków Brudeckich i Żurawskich
23) Edmunda Borzym, r-ców Krajewskich i Borzymów
24) Mariannę, Kazimierza, r-ców Gawrońskich
25) R-ców Mariannę i Tadeusza Mleczewskich
26) Walentynę, Janinę, Franciszka, Jerzego Aranowskich, Barbarę, Stanisława, Jana, Józefa Paterewicz
27) Józefa i Jadwigę, braci Jana, Stanisława, Józefa i Danutę Czarnecką
28) Stanisława Głodowskiego, Helenę i Edmunda Lewandowskich
29) Jana, Telesfora, Marię, Piotra Pętlickich

Z Warpalic:
1) Józefa i Mariannę Łasińskich
2) R-ców Góralskich i Witolda Gietka
3) Józefę i Franciszka Nadolskich
4) Kazimierza Stencelewskiego, Tadeusza Majchrzaka
5) R-ców Helenę i Wincentego Detmer, Jana i Franciszkę Rupińskich
6) Wincentego i Władysławę Agaciak, Antoniego Sijka
7) Stanisławę i Stanisława, Kazimierę i Władysława Jaros, Łucję i Stefanię Wiśniewskie
8) Irenę i Kazimierza Dzierżyńskich
9) C.r. Nadolskich i Krajników
10) Kazimierę i Alfonsa Ostrowskich, Sabinę i Benedykta Zwifka
11) Ewę Paterewicz
12) Jana i Sabinę Zaborowskich, c.r. Grabowskich i Zaborowskich
13) Helenę, Jana, Stanisława Suchockich, dz.Górskich i Suchockich
14) Janinę i Mieczysława Jankowskich
15) Jana Jędrzejewskiego
16) Jadwigę Maciejską i Leopolda Murawskiego
17) Mieczysława Detmer
18) Kazimierę i Wincentego Laps
19) R-ców Mariannę i Mateusza Krajewskich
20) C.r. Agaciak
21) Mariannę Mleczewską, Kazimierę i Józefa Jędrzejwskich, Jadwigę, Stanisława i Krzysztofa Chmielewskich
22) Mieczysława Murawskiego
23) Mariolę Paterewicz
24) Bogusława Paterewicz

Z Tadajewa:
1) r-ców Balickich
2) Jana Suleckiego, c.r. Suleckich, r-ców Jankowskich
3) Janinę Rupińską
4) R-ców Ludwikę i Józefa Wardzyńskich, r-ców Wandę i Czesława Wiśniewskich
5) Emilię, Jana, Leszka Dędza
6) Teresę Wojciechowską
7) Leszka Zielińskiego, r-ców i dziadków Zielińskich
8) Jana i r-ców Sosnowskich, Wacława i Helenę Rutkowskich, Stanisława i Salomeę Bojanowskich, Czesława Rupińskiego
9) Weronikę i Franciszka Sternickich, Mieczysława Wardzyńskiego, Mariannę i Franciszka Wardzyńskich, Józefa Wardzyńskiego
10) Janinę i Franciszka Ramutkowskich
11) Helenę i Czesława Sugalskich, c.r. Sugalskich i Więckiewiczów
12) Janinę i Juliana Magalskich, Henrykę, Ludwika i Andrzeja Wiśniewskich

Z Sumówka:
1) R-ców Rupińskich, Jabłońskich, Izydora Jabłońskiego
2) Lucynę i Jana Jasińskich
3) Edwardę i Józefa Szcześniak
4) Wojciecha Kalinowskiego, Henryka Typiaka
5) Jadwigę, Eugeniusza, Mariusza Raczyńskich
6) Zdzisława i Teresę Kędziorskich
7) Stefanię, Kazimierza, Helenę i Franciszka Michałowskich

Z Sumina:
1) Antoniego Radoszewskiego, Jana Chorążego, Mariannę i Antoniego Suleckich, c.r. Pankowskich
2) Bożenę Brzezińską, r-ców Brzezińskich
3) Mariannę i Ludwika, Józefę i Wojciecha Bartoszewskich, Józefę, Władysława i Ignacego Więciorkowskich, Bernarda Bartoszewskiego, Janinę i Alojzego Gutkowskich, Bogdana i Annę Gutkowskich, Jadwigę Bartoszewską
4) R-ców Wacława, Stanisławę i brata Mieczysława Chorążych
5) Wincentego Borowskiego, Kazimierza Borowskiego, Eugeniusza Gulczyńskiego
6) Wojciecha Bytner
7) Genowefę, Henryka i Tomasza Szwarc
8) Wandę i Władysława Żulewskich
9) C.r. Szalkowskich i Kępkowskich
10) Wojciecha Wróblewskiego, Stefana Mazanowskiego
11) Jana, Zygmunta, Marka Bejgrowicz, r-ców Jana i Genowefę Arentowicz i rodzeństwo
12) Leokadię i Czesława Łapkiewicz
13) Stanisława i Kazimierę Murawskich, Adama, Zofię i Jana Zaleśkiewicz
14) Izydora Rupińskiego, dziadków Rupińskich i Prądzyńskich

Z Kłuśna:
1) Grzegorza Skorupskiego, r-ców Lewandowskich
2) Antoniego i Mariannę Daniszewskich, Mirosława Góreckiego, Eugeniusza Rutkowskiego
3) Jana i Janinę Barańskich
4) Franciszka Calińskiego, r-ców Kochańskich
5) Józefa Arentowicza
6) Annę Bednarską, r-ców Bednarskich
7) R-ców Gutowskich, Marciniak, braci Marciniak
8) Zofię, Jana, Krzysztofa Mańkowskich, Stanisława Becmer
9) Walerię i Jana Markiewicz, Włodzimierza, Krzysztofa, Zbigniewa Markiewicz
10) Henryka Opałę
11) R-ców Suchockich, Zygmunta i Józefa Felka
12) Andrzeja i Józefa Suchockich
13) Mirosława Szmycińskiego, c.r. Szmycińskich i Wiśniewskich
14) Marcjannę i Władysława Brokos
15) R – ców Cichewicz i Kwiatkowskich, Tadeusza i Jerzego Kwiatkowskich
16) Barbarę Michalak
17) Urszulę i Ryszarda Gąsiorowskich, Mirosława Gąsiorowskiego
18) R-ców Sosnowskich i Drozdowskich
19) Tadeusza Rybka, Helenę Cieciórską

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 493 80 29
56 498 42 65 (zastępczy)
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 16.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.
W środy o 8.00

Kancelaria parafialna:
czynna w dni powszednie
oprócz poniedziałku
przez pół godziny po Mszy św.

Kalendarz
Październik 2017
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Liturgia na dziś

Losowe Foto
Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze