image002

Wypominki. Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.
Zapisując imiona naszych zmarłych na kartkach, czy na stronie parafialnej, i potem głośno je odczytując wyrażamy wiarę, że są zapisane w Bożej księdze życia. Usłyszenie ich w kościele, czy przeczytanie na stronie parafialnej przypomina nam, że nadal żyją, chociaż inaczej niż my. Nie są samotni!

Wdzięczność jest pamięcią serca. Oto nasza pamięć o drogich nam zmarłych w parafii św. Stanisława BM w Strzygach.
Naszym modlitwom polecają się dusze biskupów, kapłanów, sióstr i braci zakonnych, dobrodziejów, ofiarodawców, fundatorów naszej parafii, poległych w obronie ojczyzny i wiary, dusze w czyśćcu cierpiące.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Amen.
Módlmy się także za zmarłych: Zdzisława Jastrzębskiego, cr. Jastrzębskich, Rucińskich, Lalaków oraz Ewę Ziółek, Adama Bętlejewskiego

 

 

Ze Strzyg:
8.00

 1. Piotra i Mieczysława Brodzińskich, Rodziców, siostrę Jadwigę, braci Ryszarda, Tadeusza, Jana Henrykowskich, r-ców Kułakowskich
 2. Kazimierę i Eugeniusza Pączkowskich
 3. r-ców Janinę i Henryka Sumińskich, Mieczysławę Słodowską
 4. Sabinę Rempuszewską, r-ców i dziadków Kowalskich
 5. Mieczysławę Zaniecką, Krzysztofa, r-ców i c.r. Zanieckich
 6. Wincentego Łasińskiego, Wandę i Kazimierza Zielińskich, Władysława Bilińskiego
 7. r. Aranowskich, Wydrzyńskich, Paterewiczów, Curyłło, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
 8. Jana, Stefana, Stanisławę Wróblewskich, Karola Rupińskiego, Kazimierza Ornowskiego
 9. Stanisława Gawrońskiego, r-ców Gawrońskich i Żulewskich
 10. Krystynę, Józefa i Grzegorza Rempuszewskich

9.30

 1. Stefana Borkowskiego i Janinę Rakowską
 2. Leokadię i Bolesława Drozdowskich
 3. Ewelinę Rupińską
 4. Helenę Dębowską, Józefa Dębowskiego, Feliksę Lulińską, Mariana Lulińskiego
 5. Tadeusza i Danielę Politowskich, Jadwigę i Teresę Kucińskie, Stanisława Rychlickiego
 6. Marka Rempuszewskiego
 7. Patryka Fudałę
 8. Jerzego i Kazimierza Fijałkowskich
 9. Eleonorę, Franciszka, Stanisława, Mariannę Sugalskich, Zofię i Tadeusza Bąkowskich

11.00

 1. Mariannę i Eugeniusza Rempuszewskich
 2. Helenę i Izydora Wiśniewskich, Jadwigę i Tadeusza Bejgier, dziadków Wiśniewskich, Sędzików, Danielę i Zofię Wiśniewskich, ks. Jana Adamca i ks. Longina Bilickiego
 3. Antoninę, Bolesława i Krzysztofa Krajewskich
 4. Helenę i Czesława Koprowskich, Barbarę i Eugeniusza Wojciechowskich, Halinę i Leona Koprowskich, Franciszkę i Wacława Stasiakiewicz
 5. Jadwigę, Feliksa, Stanisława Śledzianowskich, Anitę, Andrzeja Grochockich
 6. Czesława i Halinę Topolewskich
 7. Karolinę Pętlicką
 8. Czesława i Stanisławę Wędrowskich

 

Z Długiego:
8.00

 1. Damiana Malachińskiego
 2. Jana i Krzysztofa Góreckich
 3. r-ców Władysławę i Edwarda Gietka, brata Jerzego, dziadków Adama i Józefę Gietka, Józefa, Mieczysławę, Franciszka Marcińczyk
 4. Sewerynę i Jerzego Talar, dziadków Talar i Głodowskich, Jana Rakoczy
 5. R-ców Goźlińskich, Kuczkowskich, Ryszarda Kuczkowskiego
 6. Krystynę i Andrzeja Jankowskich
 7. Stanisława i Halinę Kropkowskich, Jana, Zygmunta i Władysławę Murawskich
 8. Danielę Biernacką

9.30

1. Henryka, Pelagię i Franciszka Murawskich, Stefana Głowackiego
2. Adolfę i Józefa Gurzkowskich
3. Barbarę i Pawła Łapkiewicz, c.r. Łapkiewicz i Derkowskich
4. Helenę i Stefana Gładysz, Stanisława Gładysz, Jana i Reginę Borkowskich, Artura Stankiewicza
5. Marka, Alinę, Ryszarda, Tomasza Januszewskich
6.Genowefę Balińską, Stefana i Helenę Balińskich, Dariusza Wojciechowskiego, Bronisławę i Stanisława Kwiatkowskich
7. Krzysztofa Wiśniewskiego i Rodziców z obojga stron
8.Krystynę i Henryka Sędzik, r-ców Królikowskich i Sędzików, c.r. z obojga stron
9. R-ców i brata Zbigniewa Fudała
10. Zygmunta, Czesławę Fabiszewskich, Grzegorza Dąbrowskiego
11. Romana Maszkiewicza, r-ców Dąbrowskich, Tadeusza i r-ców Śliwińskich
12. Zofię i Stanisława Rybka, Kazimierę i Tadeusza Chojnackich, Krystynę i Józefa Pagie
13. Henrykę i Romana Koryckich, Wojciecha Lecha Rempuszewskich
14. Stanisława Niewiadomskiego, Teodozję i Adama Kowalewskich
15. C.r. Fudałów i Kusiów
16. Teklę i Zenona Żulewskich, r-ców Mucha, wujostwo Malinowskich, Jana Malinowskiego, Teodorę i Antoniego Jankowskich
17. Eleonorę, Wacława, Romana, Krystynę i Jerzego Kaźmierkiewicz, Halinę, Władysławę i Józefa Jankowskich Hildę i Huberta Zakowskich
18. Bożenę i Władysława Milarskich
19. Helenę i Jerzego Czajkowskich
20. C.r. Okońskich
21. Romualda Rozickiego, r-ców Marczak i Rozickich, dziadków Skowrońskich
22. Jan Bułkowskiego, Sabinę, Zygmunta, Zdzisława Dudkiewicz

 

 

11.00
1. Stanisławę i Władysława Malinowskich, Witolda Malinowskiego, Helenę i Henryka Syput, Mariolę Wardzyńską, Wiesława Syput, c.r. Syput, Wojciecha Syput, c.r. Ceglewskich
2. Z r-n: Kurosiów, Cernków, Rubaków, Annę Kot, ks. Jana Adamca, ks. Longina Bilickiego, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
3. Kazimierę, Władysławę, Genowefę, Alinę Władysława Głażewskich
4. Janusza, Jadwigę, Czesława Ziółkowskich
5. Natalię i Klemensa Lewandowskich, Marię i Franciszka Małeckich, Ludwika Filipskiego
6. Jerzego Grzesiak
7. Jerzego, Helenę i Leona Maszkiewicz, Pelagię i Franciszka Murawskich
8. Andrzeja Wiśniewskiego, Jana Krelskiego
9. Lecha Kropkowskiego
10. Romana Kaźmierkiewicza i Macieja Goślickiego
11. Kazimierę, Ryszarda, Jana Oparczyk, Romana Syput, Zenobię i Jerzego Domańskich

Z Warpalic:
8.00

 1. R-ców Mirosławę i Mieczysława Detmer, Kazimierę i Wincentego Laps, Antoninę i Konstantego Chaber
 2. Eugeniusza i Witolda Gietka, Mariannę i Mariana Góralskich, Józefa i Mariannę Łasińskich
 3. Józefę i Franciszka Nadolskich,
 4. Kazimierza Stencelewskiego, Tadeusza Majchrzaka
 5. r. Stankiewiczów
 6. Mariannę i Józefa Łasińskich, Wiesława Łasińskiego
 7. Dziadków Ostrowskich, Kazimierę i Alfonsa Ostrowskich

9.30

  1. R-ców Helenę i Wincentego Detmer, Franciszkę i Jana Rupińskich
  2. Stanisławę i Stanisława, Kazimierę i Władysława Jaros, Łucję, Stefanię i Zygmunta Wiśniewskich
  3. Władysławę i Wincentego Agaciak, Irenę i Antoniego Sijko
  4. Helenę, Jana, Stanisława Suchockich i dziadków
  5. c.r. Agaciak
  6. Janinę i Mieczysława Jankowskich
  7. R-ców Mariannę i Mateusza Krajewskich

11.00

1.Mariannę i Eugeniusza Mleczewskich
2.Jadwigę i Zygmunta Maciejskich, Bogusławę Aniszewską, Leopolda Murawskiego, Franciszkę i Stanisława Głowackich, Antoninę i Józefa Maciejskich
3. Franciszkę i Dymitra Mnisz, dusze w czyśćcu cierpiące
4. Jana Jędrzejewskiego
5. Teresę Stencelewską

 

Z Tadajewa:
8.00

1. Janinę i Franciszka Ramutkowskich

9.30
1. Janinę Rupińską
2. R-ców Ludwikę i Józefa Wardzyńskich, Wandę i Czesława Wiśniewskich
3. Jana Suleckiego, c.r. Suleckich, r-ców Jankowskich
4. Tadeusza Borkowskiego, r-ców Balickich i brata Edmunda
5. Leokadię i Jana Sosnowskich, Helenę i Wacława Rutkowskich, Czesława Rupińskiego
Salomeę i Stanisława Bojanowskich

 

 

11.00

1. Leszka Zielińskiego, r-ców i dziadków Zielińskich
2. Emilię, Jana, Leszka Dędza
3. Teresę Wojciechowską, r-ców Urszulę i Kazimierza Krajewskich

 

Z Kłuśna:
8.00

 1. Krystynę Słabkowską
 2. Grzegorza Skorupskiego, r-ców Lewandowskich

9.30

 1. Mirosława Góreckiego, Eugeniusza Rutkowskiego, Romana Stankiewicz
 2. Henryka Opałę, r-ców Krajników
 3. r-ców i braci Marciniak
 4. Franciszka Calińskiego, Danutę Calińską, Wandę Calińską, Władysława i Leokadię Kochańskich
 5. Jana Śliwińskiego, r-ców Śliwińskich i Rybka
 6. Marcjannę i Władysława Brokos
 7. Urszulę i Ryszarda Gąsiorowskich, Mirosława Gąsiorowskiego, Mariannę Sugalską
 8. Tomasza Balickiego, c.r. Balickich, Władysława i Wojciecha Skorupskich

11.00

 1. Mirosława Szmycińskiego, r-ców Szmycińskich i Wiśniewskich
 2. Zofię, Jana, Krzysztofa, Jana Mańkowskich, Stanisława Ornowskiego
 3. Zygmunta Felka, Józefa Felka, r-ców Suchockich
 4. Marię, Tadeusza, Jerzego Kwiatkowskich, dziadków Kwiatkowskich i Cichewicz, Barbarę Michalak
 5. Grażynę Laskowską
 6. Krystynę, Józefa, Andrzeja Suchockich, Romana Wiśniewskiego
 7. Kazimierza Sugalskiego

 

Z Sumina

g. 8.00

 1. Artura Fodrowskiego, Stanisława i Czesławę Szafrańskich

g.9.30

 1. Jana i Irenę Rupińskich,
 2. Alojzego Lewandowskiego, Jadwigę, Józefa, Jana Rupińskich, Nadzieję Dobrzyńską
 3. Antoniego i Stanisławę Radoszewskich, Mariannę Sulecką, Andrzeja Woźnickiego
 4. Jadwigę, Jana, Zygmunta i Marka Bejgrowicz, r-ców Jana i Genowefę Arentowicz i rodzeństwo
 5. Stanisława i Wincentę Rupińskich, Bożenę Szymczak

g.11.00

 1. Leokadię, Wincentego, Kazimierza Borowskich, Eugeniusza Gulczyńskiego, ks. Bilickiego, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone
 2.  Helenę i Henryka Rupińskich

 

Z Sumówka:

g.9.30

 1. r-ców Jabłońskich, Rupińskich, Izydora i Grzegorza Jabłońskich
 2. r-ców Gutowskich
 3. Jerzego, Jana, Lucynę Jasińskich

g.11.00

 1. Jadwigę, Eugeniusza, Mariusza Raczyńskich
 2. Zdzisława i Teresę Kędziorskich

 

 

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz
grudzień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Liturgia na dziś

Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze