Ks. Maciej


1. Dzisiaj przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo
2. Spowiedź dla dzieci z kl. III i IV w sobotę od 15.00 . Próba komunijna dla dzieci z kl. III w środę o 18.30,
4. W tym tygodniu wspominamy kolejne rocznice śmierci; odeszli do Domu Ojca i proszą nas o modlitwę: Wojciech Przybylski 2004, Teresa Kędziorska 2013, Mirosław Górecki 2008, Mieczysław Brodziński 2009, Jan Śliwiński 2012, Władysława Gietka 2018, Barbara Wojciechowska 2018, Monika Rafalska 1991, Barbara Tomaszewska 1999, Helena Dąbrowska 2007, Stanisława Dąbrowska 2007, Natalia Wiśniewska 1997, Dariusz Wojciechowski 2016, Eugeniusz Wojciechowski 2018, Franciszek Wiśniewski 2019, Wacława Trędewicz 2021, Apolonia Kędziorska 2015, Kazimierz Boniecki 2021

5. Msze i intencje w tym tygodniu:
Środa: g.18.00 – Dantis. Majowe po Mszy. Próba generalna przed I Komunią.
Sobota: g.18.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
Józefę i Zdzisława Jastrzębskich, +Romana Kaźmierkiewicza, i o wiele łask dla całej rodziny (z 20 maja), +Ryszarda Rokicińskiego ( z 23 maja), +Franciszkę i Dymitra Mnisz (27 r.śm.), +Krystynę i Leona (r.śm.) Głodowskich, +Stanisława Fijałkowskiego, +Mariannę i Eugeniusza Mleczewskich, +Reginę i Juliana Wojciechowskich, +Romana Rozickiego (9 r. śm.), +Małgorzatę Paterewicz, +Zdzisława Jankowskiego, +Mirosławę i Mieczysława Detmer – od Zbigniewa z r-ną,  +Mariolę Paterewicz – od sąsiadów, Janinę i Tadeusza Bartnickich +Stanisława Szulc, +Barbarę Guzowską, +Jadwigę i Zygmunta Maciejskich, Bogusławę i Stanisława Aniszewskich, c.r. z obojga stron, +Zbigniewa Wiwatowskiego – od chrześniaka, + dziadków Ostrowskich, Alfonsa (r.śm.), +Teresę i Zdzisława Kędziorskich, +Barbarę Michalską, Marię Kwiatkowską – od dzieci, Tadeusza i Jerzego Kwiatkowskich,
Niedziela: g.8.00 + Tadeusza Borkowskiego, r-ców Balickich, brata Edmunda, teściów Borkowskich
g.9.30 – dziękczynna i błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże dziękując Bogu za kolejne lata małżeństwa dla Teresy i Stanisława Borkowskich o łaski zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny i ich dzieci z rodzinami
g.11.00 – I Komunia

1.Dzisiaj przeżywamy odpust ku czci naszego patrona św. Stanisława BM oraz uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa Chrystua. Dziękuję ks. Józefowi Kłosowi za wygłoszone Słowo Boże i modlitwę . Dziękuję wszystkim za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Zwłaszcza tym, którzy sprzątali kościół i otoczenie.
2.W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
3.Próba dla dzieci z klas III z parafii w środę o g. 18.30.
4.Majowe: poniedziałek rowerowe do Długiego – o 17:00 zbiórka, 17:15 wyjazd. Kontakt z Panią Sylwią Maćkiewicz.
5.Za życzliwość, modlitwę, ofiary i żywność na stół odpustowy wyrażam serdeczną wdzięczność. Dziękuję za odpowiedzialnym za parafię rodzicom za pomoc w sprzątaniu i dekoracji kościoła. Dziękuję p. Krzysztofowi Sawickiemu z synem Kacprem na skoszenie trawy. Jako dar dla parafii od rodziców i dzieci został zakupione obrusy na ołtarze. Panu Sołtysowi Andrzejowi Wiśniewskiemu za prace przy figurze Jezusa niosącego krzyż.
6.W tym tygodniu wspominamy kolejne rocznice śmierci; odeszli do Domu Ojca i proszą nas o modlitwę: Adela Pryba 1990 , Anna Tarantowicz 2001, Józef Rempuszewski 2002, Janusz Rokiciński 1997, Paulina Skorupska 2002, Józef Cachowski 2008, Andrzej Tomaszewicz 2012, Dymitr Mnisz 1997, Kazimierz Tyburski, Antonina Wiśniewska 1996, Czesław Topolewski 2003, Jerzy Czajkowski 1994, Czesław Aranowski 2004, Genowefa Krajnik 2008, Józef Dębowski 2005, Jerzy Grzesiak 2009, Henryka Matyasik 2000, Wojciech Gołębiewski 2013, Jan Krajewski 2020.
7. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb +Ryszarda Rokicińskiego z Tadajewa. Złożono ofiarę na 14 Mszy.

Msze i intencje w tym tygodniu:
Poniedziałek: Majowe rowerowe do Długiego – o 17:00 zbiórka, 17:15 wyjazd,
Wtorek: g. 18.00 + Ryszarda Rokicińskiego. Majowe po Mszy
Środa: g.18.00 – Dantis. Majowe po Mszy. Próba przed I Komunią.
Czwartek: g.18.00 – Majowe
Piątek: g.18.00 – Dantis. Majowe po Mszy
Sobota: !g.9.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Majowe o 9.15.
Modlimy się w zgłaszanych intencjach: – o zdrowie dla Justyny i Marcina Derbin, Gabrieli Rochnowskiej, Danieli Dudek, Bogusławy Aranowskiej, – o zdrowie dla Doroty Kuczmarskiej,
Za zmarłych: +Janusza Korzeniewskiego (2 r.śm.), +Jerzego Grzesiak (15 r.śm.), + Wincentego (ur) Józefę, Teodora, Anielę, Halinę Słodowskich, +Zofię i Eugeniusza Kowalewskich, Zofię i Jerzego Płusa, +Zofię i Antoniego Kuroś, c.r. z obojga stron, +Jana Krajewskiego (4 r.śm.), +Małgorzatę Paterewicz, +Jadwigę Drozdowską, +Andrzeja Dąbrowskiego, Ewę Dąbrowską, Daniela Rochnowskiego, +Stanisława Szulc – od r-ny Malickich, +Barbarę Guzowską, +Zofię Niewiadomską – od córki Alicji i syna Krzysztofa z r-ną, +Stanisława Gawrońskiego, +Andrzeja Zażykowskiego (ur.)
Niedziela: g.8.00 +Janinę Murawską – od syna z rodziną
g.9.30 + Jana Wiwatowskiego, Zbigniewa Wiwatowskiego
g.11.00 + Mariannę, Jana i Wiesława Makowskich w rocznicę śmierci Marianny

 1. Za tydzień przeżywać będziemy odpust ku czci naszego głównego patrona św. Stanisława BM. Słowo Boże na każdej Mszy wygłosi ks. Józef  Kłos. Zapraszam wszystkich parafian i gości na główną Mszę o 12.00. Strażaków zapraszam na galowo i ze sztandarami. Proszę Strażaków o poniesienie w procesji relikwiarzy: OSP Strzygi św. Stanisława BM, OSP Kłuśno – św. Faustyny Kowalskiej,  OSP Długie – św. Rocha. Zapraszam asystę, ministrantów, dziewczynki sypiące kwiatami. Dziękuję przedstawicielom OSP z parafii za obecność na Mszy 3 maja z okazji święta św. Floriana – patrona strażaków
 2. Kandydaci do bierzmowania i ich rodzice mają spotkanie formacyjne  w niedzielę 12.05 o g. 12.00
 3. Zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele (wg ogłoszenia)  i przy kapliczkach przydrożnych.
 4. Dziękuję za sprzątanie kościoła Pani Anicie Skorupskiej i Jej Siostrze oraz za  wszelką pomoc.
 5. Proszę rodziców, aby pilnowali swoje dzieci, które śmiecą i imprezują na parkingu kościelnym, Zebraliśmy w ostatnim miesiącu 10 worków po piwie, winie itp… Mamy monitoring i uczestnicy wieczornych imprez będą sukcesywnie podawani na policję. Proszę o pomoc rodziców tych dzieci….
 6. Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:
  1) Marcin Murawski z naszej parafii i Hanna Maria Pilarska z parafii Radomin, zapowiedź II.
  2) Łukasz Politowski z naszej parafii i Natalia Tęgowska z Rypina. Zapowiedź II
  3) Kamila Rybka i Piotr Duda. Oboje z naszej parafii. Zapowiedź II
 7. W tym tygodniu wspominamy kolejne rocznice śmierci; odeszli do Domu Ojca i proszą nas o modlitwę: Kazimierz Tucholski 2000, Klara Wędrowska 2001, Jan Górecki 2019,  Filomena Wiśniewska 2022, Kazimiera Oparczyk 2005, Jan Jędrzejewski 2006, Edmund Bożym 2009, Kazimierz Piwczyński 2020, Róża Rosicka 1993, Maria Laskowska 1993, Ludwika Wardzyńska 1996, Jan Niewiadomski 2002, Jadwiga Bejger 2004, Genowefa Betlejewska 2016, Janusz Wolfram 2009, Lucyna Górecka 2022, Janusz Wiśniewski 2000, Kazimierz Zgliński 1990 , Roman Studziński 1997, Jan Pankowski 1999, Stanisław Betlejewski 2005, Albrecht Marcjanna 1990, Stanisława Dędza 2010, Janusz Linowski 2012, Dominika Pawlewicz 2014, Jan Adam Malinowski 2019,Adela Pryba 1990 , Anna Tarantowicz 2001, Józef Rempuszewski 2002,

Czytaj dalej

1.Zapraszam na nabożeństwa majowe w kościele (wg ogłoszenia) i przy kapliczkach przydrożnych. Proszę o dekoracje i sprzątanie kapliczek przydrożnych
2.Na spowiedź wielkanocną mamy jeszcze czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej 26 maja.
3. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w pracy sprzątania kościoła i koszenie trawy przy kościele, sprzątanie przy plebanii i segregację śmieci na cmentarzu.
4.Spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci z kl. III i IV w niedzielę 5 maja o g. 11.00
5.W pierwszą niedzielę miesiąca maja adoracja po każdej Mszy, procesja po mszy o 11.00. Zapraszam Asystę w komplecie.
6. Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:
1)Marcin Murawski z naszej parafii i Hanna Maria Pilarska z parafii Radomin, zapowiedź I.
2)Łukasz Politowski z naszej parafii i Natalia Tęgowska z Rypina. Zapowiedź I
3) Kamila Rybka i Piotr Duda. Oboje z naszej parafii. Zapowiedź I
7. W tym tygodniu wspominamy kolejne rocznice śmierci; odeszli do Domu Ojca i proszą nas o modlitwę: Czesława Fabiszewska 2008, Wincenta Rupińska 2011, Józef Murawski 2018, Władysław Jungiewicz 2022, Michał Wiśniewski 1993, Edwarda Szcześniak 2015,Irena Gietka 2020, Krystyna Szwarc 2022, Tadeusz Wiśniewski 1995, Henryk Sędzik 2000, Marianna Olwert 2008, Eugeniusz Szymborski 2012, Stanisław Ciepcielinski 1997, Bronisława Bejgrowicz 2009, Zenon Żulewski 2018, Stefan Korycki 2019, Wojciech Bytner 2004, Marianna Węgorzewska 1995, Kazimierz Tucholski 2000, Klara Wędrowska 2002, Jan Górecki 2019, Filomena Wiśniewska 2022.

Msze i intencje w tym tygodniu:
Środa: g.9.30 + Jadwigę i Zygmunta Maciejskich, Bogusławę i Stanisława Aniszewskich, oraz c.r. z obojga stron
g.11.00 +Mieczysława Detmer (40 r.śm.) i Mirosławę Detmer. Nabożeństwo Majowe
Piątek (I piątek miesiąca): NMP Królowej Polski
g.8.00 – o zdrowi i Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny na dalsze lata
g.9.30 +Jerzego Maszkiewicz, Pelagię i Franciszka Murawskich, siostrę Henrykę i brata Henryka.
g.11.00 – w intencji Ojczyzny, parafian i Strażaków z OSP w parafii (z okazji święta Sw. Florian – patrona Strażaków). Zapraszam delegacje OSP z naszej parafii ze sztandarami. Nabożeństwo Majowe
Sobota: g.18.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nabożeństwo Majowe
– o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń Koła Żywego Różańca ze Strzyg, – Dziękczynna w Panu Bogu wiadomej intencji, – z podziękowaniem za otrzymane łaski, o zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla Wiktorii Bekier –  od Elżbiety z r0diną . Za zmarłych: + Zdzisława Jankowskiego, +Zofię Niewiadomską, +Jadwigę Drozdowską, +Stanisława Szulc – od córki, +Piotra, Mieczysława, Jadwigę Brodzińskich, r – ców, braci Ryszarda, Tadeusza, Jana, Jadwigę, Eugeniusza, Edwarda, Jadwigę Henrykowskich, r-ców Kułakowskich, + Leokadię, Władysławę, Mariannę, Michała Borowskich, +Bronisławę (15 r.śm.) i Mieczysława Bejgrowicz,

-Dziękczynna za wszystkich kapłanów -za wysłuchane modlitwy i otrzymane łaski – o Boże Błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Ewy, Mirosława wraz dziećmi i Agnieszką -o pomoc Maryi dzieciom i młodzieży w odnalezieniu drogi do Jezusa Chrystusa -o pokój w rodzinach i zgodę w małżeństwach -o uwolnienie z nałogów alkoholowych i innych -o ulgę dla chorujących i cierpiących

Za Śp. -Tomasza Balickiego w dziewiątą rocznicę śmierci -Ks.Jacka Darmofalskiego – Janinę i Stefana Lewandowskich – Grzegorza Skorupskiego -Barbarę Wróblewską -dusze w czyśćcu cierpiące I nienarodzone dzieci -Władysława i Wojciecha Skorupskich -Stanisławę i Józefa Barcikowskich -Helenę i Wincentego Skorupskich
Niedziela: g.8.00 +Teklę i Zenona Żulewskich
g.9.30 + Jana Wiwatowskiego, dziadków Wiwatowskich, i Szynkiewicz, Zbigniewa Wiwatowskiego
g.11.00 + r- ców Karolinę i Antoniego Kuś, braci: Bogdana, Kazimierza, Czesława, Stefana, Józefa. siostry: Teresę Dudkiewicz, Michalinę Stępień – od Łucji Fudała. Adoracja. Procesja Nabożeństwo Majowe

1.Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna w Kościele Powszechnym tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Troska o dobrego kapłana jest wyrazem starań o własną wiarę. Kapłan jest narzędziem w rękach Pana Boga. To Bóg go posyła do nas. Prośmy podczas tej Mszy świętej  o nowe i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o  tych, którzy są pasterzami w naszym Kościele – prośmy dla nich o potrzebne Boże łaski i Dary Ducha Świętego w tej niełatwej posłudze.
2.Odpust ku czci św. Stanisława BM odbędzie się w niedzielę 12 maja. Msze będą o g.8.00, 9.30 i 12.00. Zapraszam na nasze uroczystości odpustowe wszystkich parafian i gości.
3.Od wczoraj moja uczennica Karina Wróblewska podjęła posługę drugiego organisty w naszej parafii, Kończy wkrótce Studium Organistowskie w Płocku. Będzie grać i śpiewać w soboty podczas nabożeństwa do MBNP oraz w miarę możliwości zastępować naszego organistę Pawła.
4.Poszukuję osoby do podjęcia funkcji kościelnego w naszej parafii. Szczegóły w kontakcie osobistym.
5.Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Patryk Arentowicz i Michalina Fudała – oboje z naszej parafii. Zapowiedź II. Czytaj dalej

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz
maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Liturgia na dziś

Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze