Z życia Kościoła

1.Dzisiaj przeżywamy święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to dobry czas, aby spojrzeć na nasze rodziny i pomodlić się za nie. Dzisiaj na każdej Mszy św. podziękujemy za dar roku 2023, przeprosimy za grzechy i poprosimy po błogosławieństwo Boże na Nowy Rok.
2.W poniedziałek 01 stycznia z Maryją Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2024. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele: o g.9.30, 11.00, oraz o g. 16.00. Nie będzie mszy o g. 8.00.
3.W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek, pierwsza sobota i niedziela miesiąca.
4.W niedzielę 07.01 po każdej Mszy będzie adoracja. Spotkanie dla dzieci i rodziców z kl. III i kl. IV na Mszy o g. 11.00. Święty Mikołaj nie przyjedzie w tym roku, ponieważ musi mieć w tym czasie operację na kręgosłup.
5.Za tydzień proszę o większe ofiary na ogrzewanie kościoła i Sali spotkań. Czytaj dalej

1.Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy w środę 01 listopada. Najważniejszym darem dla zmarłych jest modlitwa – zwłaszcza Eucharystia. W kościele Msza będzie o 9.30. Procesja żałobna z kościoła na cmentarz rozpocznie się o g. 11.00. Pierwsza stacja przy pomniku Marszałka Piłsudskiego i modlitwa za poległych w obronie ojczyzny i za ofiary wojen. Wędrując na cmentarz odmówimy Koronkę do MB. Trzy pozostałe stacje będą na cmentarzu. Zapraszam Asystę Procesyjną. Proszę Radnych i Strażaków o przeprowadzenie zbiórki ofiar na utrzymanie cmentarza przy bramach wejściowych pod koniec Mszy świętej.  Można bezpiecznie parkować samochody na nowym cmentarzu.
2.Nabożeństwo „Zaduszki Strzyckie i Strażackie” za zmarłych z ostatnich 10 lat będą odprawione w w czwartek 02 listopada o g. 17.00 w kościele (Będą wyczytywane nazwiska i imiona zmarłych i wtedy, gdy usłyszymy nazwisko swego bliskiego, zapalmy znicz od paschału i stawiamy go przed krzyżem misyjnym lub pod tablicami różańcowymi). Zmarłych w innym czasie i miejscu można także zgłaszać. Pół godziny przed mszą odmówimy różaniec za zmarłych.
3.Ofiary zbierane w te najbliższe dni przeznaczamy na utrzymanie porządku na cmentarzu, na wywóz śmieci, wodę oraz wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy.
4.W obecnej sytuacji proszę zabierać śmieci z cmentarza do swoich przydomowych pojemników. Warto ubezpieczyć grobowce swoich zmarłych.
5.Za tydzień I niedziela miesiąca. Adoracja po każdej Mszy. Proszę o większe ofiary na cele gospodarcze w parafii.
6.Spotkanie formacyjne dla dzieci z kl. III i kl. IV wraz z rodzicami w niedzielę o g.11.00.
7.Od przyszłej niedzieli będę czytać nowe wypominki za zmarłych oraz będą zamieszczone na parafialnej stronie w internecie.
8.Msze święte w dni powszednie będą o g. 17.00 lub wg ogłoszenia.
9.Mamy kalendarz parafialny na 2024. Możemy w nim znaleźć siebie, swoich bliskich, znane miejsca i wspomóc tym samym duszpasterstwo parafialne. To też dobry upominek na różne okazje. Czytaj dalej

Biskup Szymon Stułkowski

Biskup Szymon Stułkowski

1.W dniu 22 października 2022 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio poinformował, że Ojciec Święty Franciszek mianował Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Szymona Stułkowskiego nowym Biskupem Płockim. Otoczmy modlitwą nowego Pasterza naszej diecezji, prosząc o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła na Północnym Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej. Nie zapominajmy także o wdzięczności Bogu za dar nowego Biskupa dla Diecezji Płockiej. Słowo Ks. Biskupa Wiesława Śmigla, administratora apostolskiego diecezji płockiej.
2.Za tydzień będziemy dziękować Bogu za dar naszej świątyni w rocznicę jej poświęcenia.
3.Spotkanie dla rodziców i dzieci, którzy przygotowują się do I Komunii św. oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu będzie w niedzielę 06.11.
4.Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy we wtorek 01 listopada. Najważniejszym darem dla zmarłych jest modlitwa – zwłaszcza Eucharystia. Przed każdą Mszą od 1 listopada będą czytane nowe wypominki za zmarłych, które można jeszcze zamawiać po mszach i przez internet.
5.Nabożeństwo „Zaduszki Strzyckie i Strażackie” za zmarłych z ostatnich 10 lat będą odprawione w poniedziałek 31 października o g. 18.00 w kościele (Będą wyczytywane nazwiska i imiona zmarłych i wtedy, gdy usłyszymy nazwisko swego bliskiego, zapalmy znicz od paschału i stawiamy go przed krzyżem misyjnym). Zmarłych w innym czasie i miejscu można także zgłaszać.
6.Dzień Zaduszny przypada w środę 02 listopada. Msze św. z wypominkami o g. 10.00, oraz o g. 16.30. Pamiętajmy o cierpiących duszach w czyśćcu.
7.Ofiary zbierane w te najbliższe dni przeznaczamy na utrzymanie porządku na cmentarzu, na wywóz śmieci, wodę oraz wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy.
8.Zapraszam do zamawiania wypominek, intencji mszalnych i składania ofiar na Fundusz Cmentarny na nowy rok. W obecnej sytuacji proszę zabierać śmieci z cmentarza do swoich przydomowych pojemników. Warto ubezpieczyć grobowce swoich zmarłych. Czytaj dalej

“Od pierwszych wieków słowo „synod” jest używane na określenie zgromadzeń kościelnych zwoływanych na różnych poziomach (diecezjalnym, prowincjalnym, regionalnym, patriarchalnym lub powszechnym) dla rozeznawania, w świetle Słowa Bożego i przez wsłuchanie się w głos Ducha Świętego, kwestii doktrynalnych, liturgicznych, kanonicznych i duszpasterskich, które stopniowo powstają”. [Synodalność w życiu i misji Kościoła, Międzynarodowa Komisja Teologiczna, p.4]

Synodem (gr. synodos oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”) nazywa się w Kościele katolickim każde zgromadzenie duchownych, którego zadaniem jest omówienie działalności Kościoła. Rozróżnia się synody:

– diecezjalne (zwoływane przez biskupa);
– prowincjonalne (zwoływane przez arcybiskupa metropolitę; inaczej: metropolitarne);
– plenarne (zebranie przedstawicieli duchowieństwa całego kraju; inaczej: ogólnokrajowe)

Synodem jest również sobór powszechny jako zgromadzenie Kolegium Biskupów ze wszystkich krajów pod przewodnictwem papieża. Ponadto przy papieżu działa instytucja doradcza zwana Synodem Biskupów.

Do udziału w tym synodzie zaproszony jest każdy, kto chce pomóc Kościołowi: “(…) Z tego powodu, chociaż wszyscy ochrzczeni są w szczególny sposób wezwani do udziału w procesie synodalnym, to nikt – niezależnie od przynależności religijnej – nie powinien być wykluczony z dzielenia się swoją perspektywą i doświadczeniem, o ile chce pomóc Kościołowi na jego synodalnej drodze poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dotyczy to zwłaszcza najbardziej bezbronnych lub marginalizowanych. [Kto może uczestniczyć, Vademecum, p. 2.1].

To duża zmiana wobec wcześniejszych synodów, w których zaproszeniu do udziału byli głównie przedstawiciele duchowieństwa oraz osób świeckich.

Papież Franciszek chce usłyszeć od całego Kościoła o tym, co dzieje się w lokalnych parafiach. On i biskupi chcieliby wiedzieć, co według poszczególnych osób powinniśmy robić, aby pomóc ulepszać nasze parafie. Sposób, w jaki to zaproponował, to proces synodalny. Synod oznacza „podróżowanie razem” i polega na słuchaniu Ducha Świętego i siebie nawzajem, aby rozeznać drogę, którą zostaliśmy wezwani do wspólnego kroczenia [Proces ułatwiania konsultacji synodalnych – broszura, s. 1]

Synod „ma na celu inspirować ludzi do marzenia o Kościele, którego część stanowimy, a także rozwijać ludzkie nadzieje, wzbudzać zaufanie, opatrywać rany, tworzyć nowe i głębsze relacje, uczyć się od siebie nawzajem, budować mosty, edukować umysły, ogrzewać serca i przywracać siłę do działań na rzecz naszej wspólnej misji”.

[Vademecum, Jaki jest cel synodu? Zadania procesu synodalnego, p. 1.3]

Więcej o Synodzie >>

1. W czwartek po południu będziemy świętować tajemnicę Bożego Narodzenia. Rozpoczniemy Wieczerzą Wigilijną. Zatroszczmy się o chrześcijańskie jej przeżycie: odczytanie Ewangelii o narodzeniu Jezusa, wspólną modlitwę, śpiew kolęd i łamanie się opłatkiem. Nie potrawy i sprzątanie są najważniejsze, ale bycie ze sobą, przebaczenie win, modlitwa, śpiew kolęd i pojednanie. Pasterka rozpocznie się g. 22.00. Będzie krótsza niż zazwyczaj. Można także stanąć wokół kościoła. Chór parafialny Vox Strigensis uświetni liturgię Pasterki.
2. W piątek I Dzień Świąt. Msze św. jak w każdą niedzielę.
3. W sobotę II Dzień Świąt: św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. jak w każdą niedzielę. O g. 11.00 będzie Msza św. zbiorowa jak w każdą sobotę do NMP Nieustającej Pomocy. Ofiary z tego dnia zbieramy na utrzymanie Seminarium Duchownego w Płocku.
4. Za tydzień w niedzielę przeżywać będziemy święto Świętej Rodziny. Zapraszam na spotkanie kandydatów do bierzmowania z rodzicami na mszę o g. 11.00. Czytaj dalej

Witamy!

Witamy na stronie
Parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika
w Strzygach

Adres parafii:
Strzygi 10,
87-340 Osiek
Powiat brodnicki
Woj. Kujawsko – pomorskie
Dekanat rypiński
Tel: 56 498 42 65
e-mail:
parafiastrzygi@yahoo.com

Porządek mszy św.:
Niedziele i święta:
8:00 ; 9:30 ; 11:00
Dni powszednie:
18:00 (okres letni)
i 17.00 (okres zimowy),
lub wg ogłoszenia.

Kancelaria parafialna:
W wakacje
kancelaria parafialna jest czynna w soboty w godzinach: 16.00 – 17.30 i w niedzielę przez pół godziny po Mszy o g.11.00.

Kalendarz
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Liturgia na dziś

Kanał YouTube
Archiwum
Najnowsze komentarze